Mission og missioner

Vi behøver ikke købe en flybillet for at blive missionærer. Vi kan sagtens missionere blandt vores egne. Det har KFUMs Soldatermission gode erfaringer med.Hvordan skal man forstå mission? Er det en opgavebeskrivelse, sådan som mange firmaer i dag har det, sammen med en vision for, hvordan de gerne vil bringe deres mission til virkelighed?

Af Anne Margrethe Roesen, leder på KFUMs Soldaterhjem i Rønne

Eller er det en kristen opgave at gå ud med evangeliet, og har de kristne organisationer så en vision for, hvordan det skal lykkes?
Bliver man missionær ved at være ansat i en organisation, der har mission i navnet, eller bliver man missionær ved at købe en flybillet?

Soldatermission

KFUMs soldaterhjem drives af KFUMs Soldatermission, og det er mit udgangspunkt. Hvad er soldatermission, og hvad betyder mission i den sammenhæng?
Soldaterne i Afghanistan har været på forsiden af aviserne. De har været i tv og radio, og de har været deltagere i to vidt forskellige film, som derefter er blevet bedømt som politiske. Og nu er de kommet hjem.
Hjem til familie og venner, og hjem til os på soldaterhjemmet. Helt almindelige unge mennesker, som har valgt det job at sætte sit liv på spil for at skabe en bedre verden for os og for andre.
De gør det i Afrika, Østeuropa, Irak og flere andre steder i verden. Fælles for dem er, at de har været gennem en dansk militæruddannelse og har meldt sig til en international tjeneste.

Noget dansk følger
med soldaterne ud

For dem er forskellen, at de skal arbejde i et andet land, et andet klima og en helt anderledes kultur. Kun to steder er der noget dansk, som følger med, og det er et KFUMs soldaterhjem.
I Irak og Kosovo kan der spises dansk kage, tales dansk med en, der ikke er i militæret, og drikkes kaffe, som vi gør det i Danmark. Dette er fælles med alle de andre KFUM-soldaterhjem, som soldaterne bruger, når de uddannes i Danmark.
Folkekirkens Mission har i december vedtaget en definition af mission og dialog, hvor det siges at:
….mission og dialog handler om det konkrete religionsmøde, mødet mellem kristne og mennesker med en anden religion end kristendom eller ingen religion….

Mission overfor
danske soldater

Er soldaterne anderledes troende, eller skal de defineres som ..ingen religion…? Hvad berettiger KFUM Soldatermission til at kalde sig mission og selv mene at være i mission, hvordan kan man være i mission overfor danske soldater, når definitionen er så snæver?
Der er Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og kirkerne udenfor Folkekirken, som også missionerer både blandt danske døbte i Folkekirken og overfor anderledes troende. Det virker, som om Folkekirkens Mission kun er rettet mod nogle udenfor Danmark.
Har Folkekirken ingen missionsforpligtigelse overfor danskere?
Hvorfor forkyndes evangeliet da søndag efter søndag i vores kirker? Hvorfor er der da børne- og ungdomsarbejde i kirken, hvis ikke vores egne skal nås med evangeliet?
I forklaringen på, hvad mission er, skriver Folkekirkens Mission da heldigvis også, at mission er ”tilstedeværelse, handling og ord”.
Men man er ikke missionær, når man arbejder på Blå Kors’ hjem i Danmark, da er man diakon, men rejser man til Manila og arbejder blandt gadebørn, så er man missionær.
Man er også missionær som lærer på den danske skole i Tanzania, men jeg er ikke missionær som leder af et KFUM-soldaterhjem i Danmark. Bliver man missionær ved at købe en flybillet? I alle eksempler handler det om handling, tilstedeværelse og ord.
Jesus helbredte, han talte ordet og gik her på jorden blandt mennesker. Han samtalede, det ved vi fra Nikodemus og den kananæiske kvinde, så ud fra Jesu væren og handlen har vi en model for, hvad mission er.
Og det er den model, KFUMs soldatermission har som grundlag for at være blandt soldaterne, der hvor de er. At være en del af deres tjeneste på en positiv måde, det sted hvor de kan slappe af og have deres fritid, gå i deres eget tøj, men også komme i uniform, hvor man kan le og græde sammen, alt efter behov.
En soldat har skrevet i gæstebogen: Nu har jeg efterhånden været fast gæst her på KFUM igennem 3 ledere og en hel del Kufpiger og Kufdrenge. Det har været en dejlig tid med dejlige mennesker i særdeles dejlige omgivelser.
KFUM har altid været der, hvis man manglede selskab, eller bare var sulten og tørstig, et sted for de trængende. Jeg vil se tilbage på min tid her med stor glæde og med de dejligste minder fra den bedste tid i mit liv.
Bedre kan det vist ikke udtrykkes, hvad et KFUM-soldaterhjem er for soldaterne!

Samvær, kaffe
og dialog om Gud

Er det så mission, lever det op til Folkekirkens Mission’s beskrivelse af mission, når nu et KFUM-soldaterhjem er en del af KFUMs Soldatermission?
I beskrivelsen af dialog siges det sådan:
Det andet menneske må i dette møde altid være et du. Gennem dialogen åbner vi os for hinanden, og der skabes relationer mellem mennesker. Vi lytter til hinanden, fordi der er noget værdifuldt at lytte til hos ethvert menneske skabt i Guds billede, og vi deler, hvad vi har på hjerte, med hinanden, for den anden er vores næste. I dette møde kan vi komme til erkendelse af vores enighed og uenighed og komme til klarhed over væsentlige kritiske opgør.
Den danske form for samvær med hinanden og en kop kaffe er en vej til dialogen, en vej til at tale om alt det nære i vort liv.
Mange unge mennesker vil gerne tale om Gud, om tro og håb, og ikke mindst de unge, der vælger at udsætte sig selv for beskydning, vejsidebomber og lignende livstruende oplevelser. Nogle vil gerne reducere disse unge til krigsmaskiner og eventyrere, men har de ikke blot samme mod som andre, der kæmper for frihed og ret?
Mange steder er revolutioner startet af unge med mod til at gøre en forskel mellem frihed og magt.
I dag kan vi ikke dele mennesker op i de gode og de onde, ethvert menneske kæmper for et bedre liv for sig selv og sine. Nogle gør det med vold, som de regimer vi kender fra forskellige steder i verden, andre gør det med terror, og nogle vælger at ofre sig selv.
De danske soldater bærer den danske mentalitet med sig, at fredelig forhandling går forud for volden, men at man gerne må beskytte sig selv.
For mange giver det voldsomme oplevelser, som det er godt at få talt om, og i den sammenhæng er soldaterhjemmet en af de steder, hvor samtalen kan finde sted. Stedet, hvor man kan finde ro, og hvor militærlejrens atmosfære er brudt.
Nogle gange er KFUM reduceret til en service, hvor man kan finde kaffe og hygge. Kan man kalde det mission, eller er det mest gennem ordet i den direkte forkyndelse, at der missioneres blandt soldaterne?

Kristne soldater
kan gøre en forskel

Jesus møder også mennesker hvor de er, dengang og i dag, og kristne soldater kan gøre en forskel for deres kammerater, når frygten er ved at få overtaget, og afmagten afspejler krigens gru og elendighed.
Soldaterne har et forhold til døden, de ved, at det er en del af deres liv, og måske burde alle unge 20-årige spørge sig selv: Hvad gør jeg, når min kammerat dør? ”Tænk at livet koster livet” hedder en salme, det er nærvær for de soldater, som rejser ud i en international tjeneste, og de som nu er kommet hjem.
Er KFUMs Soldatermission så mission….?
Man må svare ja; efter Jesu egen væremåde og det budskab han har givet os, så er et soldaterhjem et sted, hvor personalet er til stede, hvor vi er blandt soldaterne, hvor vi snakker med dem, der har lyst, og ellers lader dem hygge om sig selv.
Et sted, hvor vi handler, når vi laver mad, kaffe, gør rent og skaber gode omgivelser. Men også et sted, hvor der er ord, hvor vi i daglig andagt fortæller om Gud Far, Gud Søn og Gud Helligånd. Hvor vi giver det bedste videre ved at lade dem møde ordet i tale og sang til et vidnesbyrd om ham, som er med os alle dage indtil verdens ende.
Enhver kristen bør kalde sig missionær, når vi deler livet og evangeliet med andre og fortæller om Jesus Kristus som Herre og Frelser, ham, som har sendt os ud i sin mission, den største af alle:
Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Danskere har brug for at høre om Jesus Kristus, og de vil gerne, der skal være nogen, der går til dem her i Danmark, nogen der kan se sin næste i sin egen nabo.
Lad os lære af samarbejdskirkerne i andre lande, hvordan vi skal være i mission blandt vore egne, da vil missionen lykkes, og der behøves ingen flybillet til at nå vores næste her i handling, tilstedeværelse og ord. Guds mission kalder dig til tjeneste blandt danskere.


Artiklen fortsætter efter annoncen: