Kildegården 25 år

Det er nu 25 år siden ”Det kristne Hjælpecenter”, Kildegården i Ryslinge på Fyn begyndte sin indsats for alkoholister, narkomaner og blandingsmisbrugere.

Kildegårdens faste medarbejdere fra venstre Diddi og Lars Dandarnell, Aksel Jørgensen og Kjeld Lundtoft.

Rigtig mange er gennem disse 25 år blevet hjulpet til afvænning og til at begynde en anden livsform. Derfor er der fest lørdag den 16. juni.
Kildegården har plads til 12 beboere. Hjemmest har tilknyttet en del frivillige medarbejdere foruden de daglige ledere, Diddi & Lars Dandarnell, og flere ansatte.
Jubilæumsfejringen begynder med en rundvisning på Kildegården inden eftermiddagskaffen. Der bliver forskellige indslag og underholdning, hvorefter der er middag. Festdagen afsluttes med aftenandagt og aftenkaffe.