Augustini en antievangelisk tid

Ny bog om den store kirkefader af den også internationalt kendte Augustin-forsker Helge Haystrup.Helge Haystrup, nu pastor emeritus, er en sværvægter i dansk og international Augustin-forskning, som vi har al mulig grund til at være stolte af at huse. Fremtrædende i den gamle æresdoktors forfatterskab står de 15 bind Augustin-Studier (1989-2002) – et samlet, digert opus, på små 3200 sider.En imponerende præstation. Og man skulle så måske tro, at alt var sagt. Men nej; Helge Haystrup har netop begået en ny bog om sin gamle kærlighed, hvis værk han i visse henseender mener at have behandlet lidt stedmoderligt:
Dels er der kirkefaderens ungdoms-dialoger, som er ”vigtige vejmærker for hans åndelige udvikling”, dels hans sidste to skrifter fra 428, der belyser forholdet mellem Guds forudbestemmelse og menneskets frie vilje.

Fordømt som farlig lære

Allerede tidligt blev disse skrifter fordømt som en farlig lære, der lammede det menneskelige initiativ, men Helge Haystrup påviser, at sagen er en anden: at Augustin netop utrætteligt pointerer, ”at vi stadig har en fri vilje, der netop af nåden aktiveres til at samarbejde med Guds nåde. Nåden sætter ikke vor vilje ud af kraft; tværtimod er Guds nåde virksom i os til at påvirke vor vilje til at gøre det rette. Denne nåde skænkes ved Kristus”.
Helge Haystrup kræver koncentration, men bogen forekommer alligevel lettere tilgængelig end de omtalte Augustin-studier. Er man rede til fordybelsen, bærer den imidlertid som altid sin egen belønning.

Helge Haystrup: Augustin – fra sandhedssøgen
til kamp for frihed og forudbestemmelse
148 sider • 175 kr. • Credo