Evangelist vil gennemføre lejr

Brandmyndighederne og politiet har givet tilladelse – og kommunen bør ikke blande sig.Foreningen Evangelist har besluttet at gennemføre sin planlagte sommerfestival den 7.-13. juli.Samtidig har forenigens advokat, Phillipp Quedens, anket til Naturklagenævnet over den afgørelse, som Herning kommunens teknik- og miljøudvalg traf den 19. juni.
Her fastholdt politikerne, at festivalen skulle have søgt om en anden tilladelse end den, politiet og brandmyndighederne har givet. En sådan ekstraordinær tilladelse behøver lignende arrangementer i Danmark ikke, og advokaten mener derfor, at Evangelist bliver diskrimineret.
Kommunen begrunder afslaget med protester fra naboerne til den private vej, der fører til Vildkildegård.
Evangelist har også orienteret politiet om klagen til Naturklagenævnet.