Brug de evner Gud har givet dig

Ligesom stolte forældre glæder det Gud på en særlig måde, når han ser, du bruger de talenter og evner, han har givet dig.

Rick Warren
Amerikansk præst og forfatter

Det er efter Guds vilje og til hans behag, at vi er udrustet med forskellige gaver. Han har skabt nogle til at være sportstyper og andre til at være analytiske. Du har måske medfødte anlæg for mekanik eller matematik eller musik eller nogle af tusind andre evner. Alle disse evner kan bringe et smil frem på Guds ansigt. Bibelen siger: Han har skabt hvert enkelt menneske. Nu iagttager han alt, hvad vi gør. (Salme 33,15)
Du giver ikke Gud ære eller behager ham ved at skjule dine evner eller ved at prøve på at være en anden end den, du er. Du behager ham kun ved at være dig selv. Hver gang du fornægter en del af dig selv, forkaster du Guds visdom og suverænitet ved at skabe dig.
Gud siger: Du har ikke ret til at diskutere med din Skaber. Du er kun en lerkrukke, dannet af en pottemager. Leret spørger ikke: ‘Hvorfor skabte du mig sådan?’ (Esajas 45,9)

Der findes ikke
”uåndelige” gaver

I filmen Chariots of Fire siger løberen Eric Liddell: “Jeg tror, Gud har skabt mig med et formål, men han skabte mig også, så jeg kan løbe hurtigt, og når jeg løber, kan jeg mærke Guds velbehag.” Senere siger han: “At opgive at løbe ville være at foragte Gud”. Der findes ikke nogle uåndelige evner, kun nogle, der misbruges. Begynd med at bruge dine efter Guds behag.
Gud finder også behag i at se, at du nyder hans skaberværk. Han gav dig øjne til at kunne nyde skønheden, ører til at nyde lyde og næse og smagssans til at kunne nyde dufte og smag og nerver under huden til at kunne nyde berøring. Enhver nydelse bliver tilbedelse, når du takker Gud for den. I virkeligheden siger Bibelen: Gud har gavmildt givet os alt, for at vi skal nyde det med glæde. (1. Timoteus 6,17)

Fra Rick Warrens bog Det Målrettede Liv