Handicappede børn befriet for jernlænker

I Somaliland holder familier sine handicappede børn i jernlænker bagest i deres huse. En specialskole får dem ud af mørket.I Somaliland er psykisk handicappede børn en skam for familien.

En handikappet dreng i Somaliland har fået et bedre liv

De gemmes ofte væk i de mørke hytter, nogle af dem fikseret med jernlænker. Men et indskolingsprojekt under ledelse af International Aid Services (IAS) får børnene frem i lyset.
Hele 411 somaliske børn har fået hjælp gennem de sidste tre år. En fjerdedel af mentalt handicappede elever i et indskolingsprojekt kan efter et år begynde i en almindelig skole.
Specialundervisningen er støttet af Danida og EU. Og dermed er arbejdet sikret stabilitet, så også de langsigtede mål kan blive nået:
– Ideen er at gøre børnene til en ligeværdig del af familien, udtaler IAS’ daglige leder Torben Madsen. – Vi ønsker at indpode en forståelse for psykisk handicappede i det somaliske samfund.

Forældres afmagt

Mange forældre holder deres psykisk handicappede børn i lænker i deres mørke hytter, ganske enkelt fordi de ikke ved, hvad de ellers skal stille op. Nogle fordi de vil beskytte dem for kammeraternes drillerier. Men mange også fordi de handicappede er en skam for familien. For i det lille muslimske land på Afrikas horn opfattes et handicappet barn ofte som Guds straf. Mange tror barnet er besat af dæmoner.
Men børnenes psykiske handicap skyldes hovedsagelig krigstraumer fra borgerkrigen. Jernlænkerne gør kun ondt værre, og gør det svært at skelne mellem de psykiske lidelser, der er påført, og dem der er medfødt, eller om der måske er tale om et udviklingshæmmet barn.
Opvokset i lænker har børnene ikke lært de mest basale færdigheder. Mange kan ikke tale, kan ikke spise selv og slet ikke forholde sig til deres jævnaldrende. Børn på 7-8 år opfører sig som småbørn på to. Men i IAS’ indskolingsprojekt har nu 271 drenge og 140 piger lært at tale, spise selv, lege med andre børn og endda at udføre et fysisk stykke arbejde.