Kritik af norsk prinsesse for ny alternativ skole

NORGE – Teologiprofessor kritiserer kraftigt den norske Kronprinsesse Märta Louise, der vil starte en ny alternativ skole, hvor man vil ”tale med engle”.

Professor Tormod Engelsviken kritiserer prinsesse Märta Louise for at ville i kontakt med engle.

Professor Tormod Engelsviken ved Det teologiske Menighedsfakultet i Oslo går kraftigt i rette med prinsesse Märta Louise, der vil skal starte en treårig oplæring i «reading», «healing» og «berøring», herunder også kontakt med engle.
Engelsviken siger til norske KPK, at Bibelen klart fortæller, at engle findes, og at de er Guds tjenere.- Men vi opfordres ikke til at søge kontakt med englene eller at tilbede dem. Det er Gud, vi skal søge. At søge kontakt med åndsmagter kan føre til, at man kommer i kontakt med de onde ånder, med dæmonerne, som det sker i spiritisme, okkultisme og i andre religioner.
Det er norsk Se og Hør, som skriver, at prinsessen vil starte skolen Astarte Education sammen med Elisabeth Samnøy. I præsentationen for skolen står der, at skolen vil ”vise, hvordan du kan komme i kontakt med dine engle og bruge dem i dit dagligliv.”
De gammeltestamentlige profeter, som Bibelen fortæller om, advarede stærkt mod både Astarte-dyrkelse og afguden Ba’al.
Astarte defineres som en frugtbarheds- og krigsgudinde knyttet til frugbarhedsguden Ba’al som hans ”søster” og elskede.
– Jeg ved ikke hvilken forklaring, de giver for at have valgt dette navn, men det er i Bibelen navnet på en afgud, en gudinde, siger Engelsviken ifølge KPK.
-mibo