Evangeliekirken fejrer den nordiske pinsevækkelse

I weekenden den 6. – 7. oktober holder Evangeliekirken på Worsaaesvej i København to festlige dage med fokus dels på Pinsebevægelsens 100-års jubilæum i Norden, dels på vækkelse, fornyelse og reformation. Udover sang og musik under ledelse af Jørgen Meyer er tre talere inviteret. Lørdag kl.14 taler forfatter, foredragsholder, rejseleder og prædikant H. P. Pedersen om, hvordan Pinsevækkelsen brød ud i 1907 og lagde kimen til den første pinsemenighed.
Derefter kl.15.30 taler dr. Frank Henning Holm om de europæiske pinsevenners fejring af 100-års jubilæet i Norge. Og hvorfor det blev “for alle” og ikke kun for pinsevenner.
Lørdag aften kl.19 taler den norske pinse-høvding Morgan Kornmo og fortæller glimt fra sit liv.
Han taler også søndag kl.10.30. Festligheden er arrangeret i et samarbejde mellem Evangeliekirken og Pinsekirken Amager.
Schwartz