Festtøjet

Maria Fredgaard Storgaard
arkitektstud. og kjole-designer,
24 år, gift med Morten,
aktiv i Århus Valgmenighed.– Er du nogensinde blevet for sent færdig med en festkjole?
– Ja én eneste gang og det irriterer mig stadig. Kjolen var til min søster, og vi havde fundet på noget helt vanvittigt til hendes lancier fest, og vi havde ikke ret lang tid. Hun nåede heldigvis at finde en anden kjole, og så lærte jeg at lave ordentlige tidsplaner, og de har holdt lige siden.
– Teksten taler om, at gæsterne ikke havde tid til at komme til bryllup. Synes du, vi i dag har for travlt til at være sammen med Gud?
– Ja. Jeg har personligt nogle meget lange dage på skolen og finder det utrolig frustrerende, at så meget af min tid skal bruges på travlhed og deadlines. Men når problemer er tidsrelaterede, er det fantastisk, at man ofte selv kan gøre noget ved dem.
Det handler om selv at tage styringen over sin tid, ikke mere eller mindre ubevidst overlade den til andre instanser (f.eks. familie, studie eller job). Når vi selv tager styringen, har vi igen mulighed for at prioritere Gud og tid til Ham. Den anden del tror jeg handler om at se og anerkende nye måder at være sammen med Gud på.
Når jeg syr, oplever jeg det som lovsang til Gud. Jeg bobler af glæde over Hans skaberevne, når jeg mærker noget lækkert stof mellem fingrene og ser de kjoler, der kan komme ud af de evner, Han har givet mig.
Det er ikke et sted, man normalt forbinder med at bruge tid med Gud, men Gud er ikke begrænset til specielle rum eller ugedage – Han er over det hele, hele tiden, det handler bare om at se de steder, Han gerne vil mødes med os.
– Da de udvalgte gæster ikke havde tid, inviterer værten alle. Hvad siger det dig i dag?
– Det minder mig om ydmyghed. Jeg tror, vi som kristne tit læser det, som om vi er alle. Men jeg tror, vi minder mere om jøderne. Måske har vi lige netop for travlt til at høre Gud, er for optagede af at gøre de RIGTIGE ting, gå til VIGTIGE møder, diskutere hvilken kirkeretning, der har RET, så vi slet ikke hører det vigtigste, nemlig Guds invitation til os.
– Jesus siger, hans tjenere skal indbyde alle. Du er med i Århus Valgmenighed. Hvad gør I for at invitere flere med?
– Jeg prøver personligt ikke at have hele mit liv i kirken. Jeg vil ikke have alle mine aftener fyldt op med møder.
Jeg vil have tid til at være i den danske kultur og præge den (hvilket er meget i ÅVMs ånd). Have tid til at være sammen med mine studiekammerater, som ofte aldrig har mødt en jævnaldrende kristen før.
– Hvordan blev du selv kristen?
– Jeg er vokset op i et kristent hjem, så det har altid været en del af mit liv.
– Hvad betyder det for dig?
– Det, der betyder mest for mig, er, at Gud er den store. Han giver mig et sted, hvor jeg kan slappe 100% af, et sted, hvor jeg føler mig tryg. Han har den overordnede kontrol i mit liv, og det giver mig et mere afslappet udgangspunkt til livets rytme.
Henri Nissen