Gang i byggeriet i på Mariager Efterskole

Større klasselokaler og spisesal med plads til flere. Mariager Efterskole er i gang med anden etape af en omfattende ombygning.Mariager Efterskole er i øjeblikket i gang med anden etape af en omfattende ombygning af skolens faciliteter. Denne gang handler det om at udvide klasselokalerne og skolens spisesal, så man bedre kan rumme skolens i alt 100 elever.
I den forbindelse inddrager man et overdækket område foran spisesal og klasselokaler, ligesom man river en gammel toiletbygning ned. Derved vil skolen efter ombygningen fremstå mere harmonisk og med et ensartet facadeudtryk.
Domino