Forsøg på kompromis om homoseksuelle

USA – Med en vedtagelse på et møde den 26. september har den episkopale kirke i USA og den anglikanske kirke nu forsøgt at nå til et kompromis i spørgsmålet om homoseksuelles adgang til kirkelige embeder.En konflikt blussede op, da man i den episkopale kirke i 2003 valgte Gene Robinson til biskop af New Hampshire, på trods af at han lever i et homoseksuelt parforhold. Spørgsmålet truer den anglikanske kirkes enhed og vil eventuelt kunne føre til eksklusion af USA´s episkopale kirke.
På mødet den 26. september enedes biskopperne om at udvise tilbageholdenhed ved at forpligte sig til, at det ikke sker igen i forbindelse med fremtidige bispevielser. Man vedtog ligeledes ikke at tillade offentlige kirkelige vielser af homoseksuelle par, før der er skabt bred enighed i hele kirkesamfundet, skriver Katolsk Orientering.
Schwartz