Ny leder af ledertræningsskole

Den 1. oktober flyttede Dorthe Lykke Jensen til Schweiz. Hun er udvalgt til at lede Evangelisk Børnemissions ledertræningsskole for Vesteuropa, der ligger ca. 40 km. fra Basel i de schweiziske jurabjerge.
Skolen har hvert år ca. 80 elever på længerevarende kurser, ligesom den holder en del kortvarige kurser. Dorthe er uddannet lærer, men har de sidste 8 år arbejdet i Evangelisk Børnemission som underviser i Danmark, Norden og Schweiz. Hun har desuden stået bag et stort antal nyudgivelser af undervisningsmaterialer til børneklubber. Evangelisk Børnemission i Danmark har påtaget sig den store udfordring at skabe økonomisk støtte til Dorthes nye tjeneste.
Schwartz