Adventstjernen

Vi kender alle Betlehems-stjernen, som ledte de vise mænd til Jesus-barnet. Men der er også en anden stjerne, som har en spændende symbolik og et budskab til os i denne tid. Det er adventsstjernen.Hver morgen – lige før det bliver lyst – kan man se den klare morgenstjerne stige op over horisonten i øst. Det er planeten Venus. Om aftenen ses den gå ned i vest.
Det spændende er, at Jesus faktisk sammenligner sig selv med netop denne lysende morgenstjerne.
I Åbenbaringsbogen fortæller Johannes om nogle overnaturlige visioner, han fik lov at se. De overgår selv Harry Potter i mystisk symbolik, og alligevel er det virkeligheden, de handler om. I kap. 5 græder Johannes over, at ingen på jorden og i himlen er værdig til at bryde de syv segl og åbne bogrullen om, hvad der skal ske i de sidste tider.
„Men en af de ældste sagde til mig: „Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret…“ Og senere siger Jesus selv i kap. 22,16: „Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.“
Der ligger en dyb symbolik i denne sammenligning. Når hyrderne så stjernen stige op, så vidste de, at det snart var morgen, og dagen var nær. Stjernen betyder forventning og trøst for dem, der længtes efter morgen og dagslys i verdens mørke, kolde nat.
Derfor blev stjernen også et elsket symbol i den gamle forfulgte brødrekirke i Tjekkiet (som dengang hed Mähren). Stjernen mindede dem om, at den ’åndelige nat’, de levede i, ikke var evig. De så opad og forventede, at Jesus skulle komme igen – for at gøre alting godt.
Den første søndag i advent hængte de stjerner op for at leve i daglig forventning op til jul. En tradition, der også kom til Danmark, som man kan læse om på side 3.
Nu begynder vi på adventstiden, som skal forberede vores sind på julens åndelige indhold. Vi har også lov til at leve i daglig forventning til, at Jesus kan gøre alt nyt i os og omkring os. Nok ser det mørkt ud – ikke blot fysisk, men også åndeligt – men morgenstjernen minder os om, at Jesus har sejret og er på vej. Han kommer til dem, der desperat længes efter lyset i deres mørke nat. Han kan gøre alting nyt og godt.
Vi skal bare invitérere ham indenfor i vore liv, i familien og i samfundet.