Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 4.75 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål:
Prøver at få børn
Kære Orla Lindskov
Jeg har holdt Udfordringen i en del år, og jeg læser altid ”Fra sygdom til sundhed”. Jeg takker Herren for det arbejde, han gør igennem dig, Orla. Jeg har nu endelig fået mod til at skrive til dig.
Min mand og jeg har nu i snart 5 år prøvet på at få børn, men det er desværre ikke lykkedes for os. Vi har været igennem en masse undersøgelser, men lægerne kan ikke sige hvorfor. Alle undersøgelser viser, at vi ikke skulle fejle noget. Vi fik så tilbudt at begynde på behandlinger mod barnløshed. Vi har nu gennemgået 9 forskellige former for behandling og er nu i gang med nr.10.
Behandlingen nr. 8 var reagensglasmetoden. Da blev jeg gravid, og alt så fint ud. Men i uge 8, hvor jeg skulle scannes, kunne de ikke finde eller høre hjertelyd. Barnet var dødt, og jeg var inde og få det fjernet. Det tog virkeligt hårdt på os, men vi havde et håb, da vi havde 6 nedfrosne æg. Dagen før den næste behandling skulle vi ringe ind for at høre om de andre æg havde overlevet optøningen. Vi fik at vide, at de ikke kunne finde dem. At det var første gang, det nogensinde var sket for dem, at der var æg, der var forsvundet. Men de forsikrede os om, at deres sikkerhed var så sikker, at der ikke var andre, der havde fået dem.
Men alligevel kan vi ikke lade være at tænke, hvis der ikke er nogle andre, der har fået dem, hvor er de så? – Men det har vi nu lagt over til Herren, og så må han give os fred, så vi kan komme videre.
Nu er jeg i gang med behandling nr. 10 og skal snart ud og have taget æg ud. Jeg er meget nervøs for det. Jeg synes ikke rigtig, at jeg kan klare flere nederlag.
Vi har virkelig brug for forbøn og ville høre, om du ikke ville sende en salvedug til os.
Vi ønsker at være anonyme, da der ikke er så mange, der ved, at vi er i behandling for barnløshed.
Jeg er personlig kristen og ved, at Gud kan gøre og gør store ting. Jeg blev også glad for dit svar i Udfordringen den 26. september, at ”Gud også helbreder gennem lægerne.” For i den sidste ende er alle gaver fra Gud.
På forhånd mange tak.
Kærlig hilsen
En håbefuld Kvinde

Svar:
Barnløse helbredt gennem forbøn
Kære håbefulde kvinde
Rigtig mange danske ægtepar oplever i disse år barnløshedens problem. Der fremsættes til stadighed teorier om årsagerne. Men uanset årsagerne er det en stor tragedie for de ægtepar, som er ramt af dette problem.
Lægevidenskaben arbejder på højtryk for at afhjælpe problemet og kan også hjælpe mange. Lægerne prøver også efter bedste evne at hjælpe jer. Den hjælp skal I selvfølgelig tage imod, hvad I jo også gør.
Gud helbreder jo som nævnt også gennem lægerne. Blot skal man være realistisk og altid huske, at læger og sygeplejersker kun er mennesker. Alle mennesker kan begå fejl. Hvilket så også er sket i jeres tilfælde på en måde, som jeg aldrig synes, jeg har hørt om tidligere. Men igen, fejl kan ske alle steder, hvor mennesker er involveret. Og især ved vi jo alle, hvordan lægerne, sygeplejerskerne og hospitalerne lige nu kæmper med stress. Og under stress ved vi, at mennesker begår langt flere fejl, end når tingene foregår i et fredeligt og roligt tempo.
Jeg plejer at sige det på denne måde: – Inden man skal af sted til læger, hospitaler, tandlæger o.s.v., så bed altid Jesus om at gå i forvejen og styre alt, hvad der skal ske.
Jeg har sendt salveduge til jer og bedt Jesus om at udfri jer af barnløsheden. Når jeg beder for barnløse, tænker jeg altid på det bibelske løfte, som vi læser i 1. Mosebog kap. 1, vers 28, hvor der står: -og Gud velsignede dem og sagde til dem: ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld Jorden, –”
Det betyder, at når man beder om helbredelse for barnløshed, så beder man i overensstemmelse med Guds vilje. Det er en vigtig ting at vide.
Jeg har oplevet flere tilfælde, hvor barnløse par er blevet helbredt gennem forbøn. Jeg har oplevet det en del gange under min tjeneste i Schweiz. Men også her i Danmark har jeg set det ske.
I Schweiz oplevede jeg bl.a., at et ungt ægtepar fik barn, selv om lægerne havde sagt, at der hos kvinden manglede noget, som var helt afgørende, hvis man skulle gøre sig håb om at få barn. Det unge par var blevet tilrådet at prøve adoption.
Efter forbøn indtraf det utrolige, at kvinden indenfor nogle måneder blev gravid. Hun fødte efterfølgende et velskabt barn. Vi må aldrig glemme, hvad Jesus siger: – ”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt ” (Mattæus kap. 19, vers 26).
Orla Lindskov

Spørgsmål:
Dårlig ryg
Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand, som er kommet midtvejs i livet. Jeg har altid haft et godt liv. Men nu er jeg blevet ramt af problemer med min ryg, derfor vil jeg gerne spørge dig om noget. Mon jeg har tro nok til helbredelse af min dårlige ryg, så jeg kan gå frem til forbøn for helbredelse? Jeg føler, at jeg har alt for meget tvivl. Er det en hindring?
Venlig hilsen
K.N.

Svar:
Tøv ikke med forbøn
Kære K.N.
Det er ikke din tro, helbredelsen er afhængig af, når du går frem til forbøn.
Ofte er den syges tro for egen helbredelse meget svag. Trosbyrden bør derfor bæres af forbederen.
Det, der bevirker, at den syge kommer til et forbønsmøde og på mødet at tage skridtene frem til forbøn, det er en søgen efter Guds hjælp. Det er jo i sig selv tro.
Det er jo som sådan ikke skridt frem mod en eller anden forbeder. Det er faktisk trosskridt hen mod Jesus Kristus.
Min erfaring er, at det er lettere for en forbeder at have tro for den syges helbredelse, end det er for den syge selv. Den syge er alt for tæt på og ofte næsten samlevet med sin sygdom.
Så kære K.N., tøv ikke med at søge forbøn.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg skrev til dig for ca. 1 måned siden og bad om forbøn. Jeg bad også om at få en salvedug tilsendt. Som altid, når du beder for mig, har Jesus også hjulpet denne gang, eller rettere sagt: han hjælper mig gradvist. Man kan sige, at jeg er kommet i en slags terapi hos ham. Jeg håber, at jeg må blive ved med at sende salvedugen tilbage til dig til fornyet forbøn lige så længe, jeg har behov for det.
Mange kærlige hilsener og tak fra
A.P.

P.S.:
Jeg glæder mig altid til at lukke brevet fra dig op, da jeg bogstaveligt talt kan føle Helligåndens varme nærvær ved/i salvedugen.

Svar:
Kære A.P.
Tak for dit opmuntrende brev. Du er hjertelig velkommen til at sende salvedugen tilbage til mig til fornyet forbøn ligeså ofte, du føler behov for det. Det samme gælder for øvrigt alle de mange andre, som indtil nu har modtaget en salvedug.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov!
Igen vil jeg gerne bede dig om at sende mig en salvedug og således bede for mig. Du har bedt for mig før. Første gang for en slem slidgigt i højre knæ. Slidgigten forsvandt.
Må Gud velsigne din tjeneste fortsat og bruge dig i rigt mål. Mange tak for forbøn.
A.E.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg sender vores salvedug tilbage for at bede dig om at salve den og bede over den igen.
Og det er med et kæmpe knus til dig og dit arbejde, og med al vores kærlighed til det, som salvedugen og din forbøn har gjort for os indtil nu.
Der er så meget, som er blevet bedre, og vi er begge blevet mere rolige.
Også min datter har fået det bedre, og hun har forandret sig meget; og det er så godt, det er til den positive side.
Hun vil forresten også bede om en salvedug til hende selv.
Mange kærlige knus fra
En taknemmelig kvinde.