Lovsang sætter fri…

Lovsang er ikke kun musik. Der ligger en dyb hemmelighed bag lovsang.Lovsang handler ikke om at blive følelsesmæssigt berørt af en god melodi eller en smuk sangtekst. Sand tilbedelse og lovsang kommer fra hjertet, som en pris til Gud.
Nærlæser vi Bibelen, vil vi se, at hele himmelen er i konstant lovsang og tilbedelse til Gud. Vi vil også se, at lovsang er et mægtigt våben, som bryder mure ned og sætter mennesker i frihed.
Djævelen hader lovsang. Han hader alt, som ophøjer Gud som autoritet og sætter mennesker fri af hans indflydelse. Derfor vil han gøre os så optaget af os selv, så vi enten glemmer lovsangen eller bliver lullet hen i tradition, så vi aldrig når det mål af tilbedelse, som Gud ønsker, vi skal nå ind til.

Sand tilbedelse af Faderen er, når vi glemmer alt omkring os og priser ham med ord, som vi mener af hele vort hjerte. Når vi løfter ham op og fortæller ham, hvor skøn han er, hvor højt vi elsker ham, og hvor stor han er, bekender vi over for hele den åndelige verden, at Herren er Gud. Vi bekender over for os selv, at vi underlægger os Guds autoritet og bøjer knæ for én, som er større end os.
Tager vi et par eksempler fra Bibelen, ser vi, hvordan Gud har brugt lovsang til at manifistere sin magt.
Lovsangen:
– brød Jerichos mure ned (Joshua 6).
– gav Israel sejr i krig (2. Krønike 20,21-30).
– brød fængselsmure ned (Ap. Gerninger 16,25-34).

Vi kan lovsynge, uanset hvor vi er, og opleve Helligåndens kraft.

Jeg blev f.eks. helbredt for en knælidelse under lovsang i et privat hjem. Jeg kan nævne eksempler efter hinanden på mennesker, som har oplevet Guds kraft i vores hjem eller hos familie, venner og til møder i kirken.
Helligånden venter blot på, at vi griber lovsangen, så han kan få lov til at virke i os og gennem os.

”…kom lad os tilbede, lad os bøje os og falde på knæ for Herren, vor skaber, for han er vores Gud…” Salme 95,6.