Hvad skal vi gøre med pengene? (1)

Vi ved, at ’kærlighed til penge er roden til alt ondt’; men penge er ikke i sig selv onde. Fejlen ligger ikke hos pengene, men hos dem, som bruger dem.

John Wesley
Engelsk præst
og reformator

Penge kan bruges dårligt – og hvad kan ikke det? Men de kan også bruges til noget godt: De er lige så gode til at gøre godt, som de er til at gøre ondt. De er en ubeskrivelig hjælp for alle civiliserede nationer, på alle livets områder: De er et redskab til at overføre værdier i alle områder af vores virksomhed, og de kan (hvis vi anvender det i overensstemmelse med kristen visdom) bruges til at gøre alle gode ting.

Det er sandt, at hvis mennesket var i en tilstand af uskyld, eller hvis alle var ’fyldt med Helligånden’, så ville det ligesom i den første kirke i Jerusalem være sådan, at ’de var fælles om alt’, men ’delte det ud til alle efter enhvers behov’, så ville penge være overflødige; ligesom vi ikke kan forestille os, at der skulle være penge blandt indbyggerne i himlen. Men med menneskets nuværende tilstand er de en fremragende gave fra Gud, og de kan tjene de mest hæderlige hensigter.

Penge kan blive til nødhjælp

I hænderne på Guds børn er pengene mad for de sultne, noget at drikke for de tørstige, tøj til de nøgne. Det giver den rejsende og den fremmede et sted at lægge sit hoved. Med penge kan vi forsørge en enke i den afdøde mands sted, eller faderløse i den afdøde fars sted. De kan være et værn for den undertrykte, et lægemiddel for den syge, en lindring for dem, der er i smerte. De kan være som øjne for den blinde, som fødder for den lamme. Ja, noget som løfter os op fra dødens porte.

Det er derfor af yderste vigtighed, at alle, som frygter Gud, ved, hvordan man skal investere dette værdifulde talent, så man kan vide, hvordan det kan tjene de herlige hensigter på den bedst mulige måde.

John Wesley (1703-1791), engelsk teolog, præst og en af de tidligere ledere i Metodist-bevægelsen.
Artiklen er fra hjemmesiden www.wesleystudycenter.com