’Mor er ikke en bedre forælder end far’

Skilsmisse: Mor får som regel forældremyndigheden – sådan er vores system og kultur gearet. Men at mor automatisk er en bedre forælder end far, er en myte, mener Johnny Carlsen.- Kulturen og historien har bestemt, at ”mor” er den vigtigste ansvarsperson for barnet. Det kalder jeg for en myte, sagde antropolog Johnny Carlsen i Mandecentret i København på fyraftensmøde d. 5. februar.Mandecentret på Christianshavn i København er et tilbud til mænd, der efter en skilsmisse eller et brudt parforhold står alene, uden netværk eller i en uoverskuelig livssituation.
Her kan man f.eks. bo midlertidigt eller komme til juridisk og psykologisk rådgivning og møde andre mænd i samme situation.
– Mandecentret er startet af kristne, der så et behov for hjælp, hvor der ikke var hjælp før, forklarer en af drivkræfterne, Jan Lindell.
Han understreger, at der ikke drives mission, men at det slet og ret handler om at hjælpe mennesker, der trænger til hjælp. Og mænd efter skilsmisse har haft meget lidt hjælp at komme efter, samtidig med at system og kultur ifølge aftenens taler, Johnny Carlsen, anser mor for en bedre forælder og i mange år nærmest per automatik har givet hende forældremyndigheden.
Johnny Carlsens besøg var et led i Mandecenterets nye udadvendte initiativ ”fyraftener”, hvor man forsøger at sætte mandens situation på dagsordenen, bl.a. ved at invitere presse og fagfolk fra lokale kommuner.

Har selv prøvet det

Johnny Carlsen er antropolog og har skrevet speciale om faderskab efter skilsmisse. Det var ikke et emne, han valgte ud af den blå luft: Han har selv været igennem en skilsmisse.
– Jeg manglede oplysninger, fortæller han. – Der er skrevet en masse om mødre og om børn efter skilsmisse, men så lidt om fædre.
Så da han stod overfor at skrive speciale, vidste han, hvad han ville forske i. I et år og 8 måneder begravede han sig i feltarbejde og historisk studie. Han fulgte mænd med børn i den svære situation efter skilsmisse, skrev om det og konkluderede, at forældreskabet er kulturelt betinget og ikke biologisk.
Mor er ikke en bedre forælder end far, bare fordi hun er ”mor”, men vores kultur og system er bygget op efter den myte.

Fars historie

Opfattelsen af manderollen har ændret sig. Gevaldigt.
– I det 16. århundrede er manden i højsædet, og familien er en samlet enhed, hvor manden bestemmer, fortæller Johnny Carlsen. Forældrerollerne var radikalt anderledes, end de er i dag. Far var den vigtigste omsorgsperson, og børn blev f.eks. ofte flyttet fra amme til amme. Mor var ikke så vigtig som far.
Men i det 19. århundrede skete der noget, der ændrede forældrerollerne. Manden forsvandt fra hjemmet, da industrialiseringen begyndte, og far tog hjemmefra for at arbejde på fabrik.
– Manden er ude, fraværende, og kvinden bliver sat på en piedestal som mor, forklarer Carlsen.
Manden bliver den, der er væk, og mor bliver den, der er hjemme. Psykologividenskaben, der opstår sidst i 1800-tallet, tager udgangspunkt i den situation i sin udformning ifølge Carlsen. At mor og barn er sammen, mens far er væk på arbejde, danner baggrund for det, Carlsen kalder modermyten: 1900-tals-psykologiens opfattelse af mor-barn-forholdet som en et både psykisk og fysisk sammenhørsforhold, der er vigtigere end far-barn-forholdet.
Denne opfattelse af fars og mors roller, som altså kun er lidt over 100 år gammel, får direkte indflydelse på juraen:
I det 20. århundrede får mor pludselig forældremyndigheden efter skilsmisse. Det var nyt, at hun skulle være en ”automatisk mere egnet forælder” end far. Men den opfattelse hænger stadig ved, mener Johnny Carlsen.
Og de fleste mænd, der lyttede til hans foredrag i Mandecentret gav udtryk for deres enighed. Mænd opfattes ofte som næstvigtigste ansvarsperson. Det er historisk og kulturelt betinget – og det er ikke fair.

Forandringer på vej?

Den 1. oktober 2007 blev en ny lov indført: Nu kan man få fælles forældremyndighed efter skilsmisse, og det har hjulpet mange mænd i en svær situation efter skilsmisse, hvor de vil se deres børn.
Så noget er der sket. Men hvor meget vil kun fremtiden vise, understregede en håbefuld Johnny Carlsen.
Mandecentret vil i hvert fald blive ved med at kæmpe for mandens ligestilling som forælder og give mulighed for støtte i den svære situation efter skilsmisse med børn.