Det er til alle mennesker

Det kristne budskab skal ud til hver eneste krog og hvert eneste folk på jorden. Jesus sagde: ”Gå ud i al verden og prædik evangeliet” (Mark. 16.15). I Mathæus 28:19 siger Jesus: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple…. Og jeg vil være med jer alle dage”. Evangeliet skal bringes til alle mennesker. I Danmark, i Europa, på Papua New Guinea, i Saudi Arabien. Alle skal have mulighed for at blive mødt af evangeliet. Men af en artikel i Udfordringen i denne uge fremgår det, at 80 pct. af de udsendte missionærer arbejder blandt de 33 pct., der allerede er kristne. Det betyder, at der kun er få, der bringer evangeliet til områder, der aldrig har hørt om Jesus.

Forleden hørte jeg 83-årige Jaob Sode, der i september sidste år kom hjem fra Papa New Guinea efter 47 års tjeneste, hvor mennesker var blevet forvandlet af evangeliets kraft. Den hvide mand var ny for dem, og evangeliet havde de aldrig hørt om. Men Gud havde banet vejen, og mennesker blev forvandlet. I dag er han og hans kone kommet hjem for at være missionærer i et afkristnet Danmark.
Lone og Winterford Barua – Winterford er indfødt – arbejder i dag på Papa New Guinea med evangelisering og samfundsopbygning – og mennesker forvandles. Evangeliet er og har en livsforvandlende kraft, og vi er blevet bedt om at bringe det videre.

Det er naturligvis vigtigt, at evangeliet bringes til vores familie, nabo, kolleger, klubkammerater. Alle har brug for at møde Jesus og tage imod ham i deres liv.
Men det er også vigtigt, at Nandie, Iki og Kawala på Papa New Guinea hører om Jesus. At Ali og Mustafa i Saudiarabien hører det. At Nuka og Aqqalu i Grønland hører det. At Bokti, Kaka og Batu i Nigeria hører det. At Eli og Miriam i Israel hører det.

Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere til sin høst – og vær villig til at gå eller rejse, hvis Gud kalder dig!