Familiekonsulent i fritiden for Indre Mission

Merethe Deth Knudsen fra Helsingør tiltrådte som den første fritidsfamiliekonsulent i Indre Mission d. 1. februar.Opgaven udføres på frivillig basis og går ud på at give sjælesorg og støtte og hjælpe folk til at komme videre til en præst, en terapeut eller en anden sjælesørger. Indre Mission har startet ordningen for at få et netværk af ressourcepersoner rundt omkring i landet.
– Det er lige mig, siger Merethe Deth Knudsen til indre Missions Tidende. Hun er i forvejen ansat som kirketjener i Vestervang Kirke i Helsingør.

Flere ansættelser…

Soldaterhjemsleder Preben Sørensen, Varde er ansat som missionær med bopæl i Viborg fra 15. august 2008. Murer Jens Marthin Thuehøj Pedersen, Lunderskov, er ansat som evangelist ved Cafébussen fra 1. juni 2008. Volontør Nicki Andersen, Randers er ansat som missionær ved Bethesda i København fra 1. juli 2008. Driftsleder Jakob Østergård, Aulum og husinspektør Kai Lund, Glostrup, er ansat som fritidsforkyndere fra 1. februar 2008.
/sl