Ny LM-redaktør efterlyser større åbenhed

– Vi skal tage sager op konkret. Spørgsmålene dør sjældent af, at man prøver at tie dem ihjel.Det siger David Mandix Carlsen, der netop er tiltrådt som ny redaktør af Luthersk Missions avis Tro & Mission.
– Vi vil ikke altid give alle svar, men lægge op til, at man selv skal reflektere. Vi vil pege på flere sider af en sag, men samtidig bestemt have en holdning, siger han.
David Mandix Carlsen bor i Hvidovre ved København. Han er gift med Rebekka og har to børn. Familien er tilsluttet LMs frimenighed i København.
Carlsen vil også styrke den sjælesørgeriske del af avisen. Pege på kristendommens hovedperson, Jesus, og medvirke til at fastholde bibeltroskaben i Luthersk Mission.
/sl