Biskop frikendt

Århus’ biskop Kjeld Holm handlede inden for lovens rammer, da han i Århus Stiftstidende den 5. januar oplyste navnene på seks præster, som er imod kvindelige præster. Det fastslår kirkeminister Birthe Rønn Hornbech efter at have behandlet en klage over biskoppens udtalelser. Kjeld Holm kalder sagen en bagatel og glæder sig over afgørelsen.
KP