Helvede på vej ud af norsk bibel

Diskussion i Norge, om ordet ’Helvede’ skal ændres i den kommende bibeludgave.Helvedes realitet kan vi ikke røre ved, men selve ordet er drænet for betydning, mener norsk biskop.Helvede har aldrig hørt til blandt Bibelens mest populære temaer, og nu diskuterer kristenfolket i Norge ivrigt, om ordet overhovedet skal med, når en ny norsk bibeloversættelse kommer på gaden i 2010.
Debatten hilses velkommen af formanden for det norske bibelselskab, den tidligere biskop Odd Bondevik, der har flere gode grunde til at droppe ordet helvede.
”På den ene side har vi disse frygtelige forestillinger om et middelalderligt inferno, på den anden side er ordet udsat for en banalisering, som har drænet det for meningsfuldt indhold. I militæret taler man for eksempel om en ’helvedes-uge’,” siger Odd Bondevik til avisen Vårt Land.

Offerdal

Ordet helvede kommer af ”Ge-Hinnom”, som var navnet på en dal syd for Jerusalem, hvor afgudsdyrkere ifølge Jeremias’ Bog 32,35 ofrede deres børn til guden Molok. I Det Nye Testamente bliver helvede brugt til at beskrive den evige fortabelse.
Odd Bondeviks ønske om at bruge andre ord handler ikke om, at han vil have fortabelsen skrevet ud af Bibelen.
”Der findes teologiske realiteter, som hverken biskopper eller bestyrelsen i et bibelselskab har myndighed til at afskaffe. Derfor kan vi ikke ignorere alvoren, når Jesus så tydeligt advarer mod fortabelse. Mennesket kan fravælge Gud, og det har også konsekvenser for evigheden. Men ordet helvede bruger jeg ikke i særlig grad,” siger den tidligere biskop.
KP.