Sympatisk helgen-biografi

2007 markerede 800-året for den hellige Elisabeth af Thüringens fødsel, og i den anledning har Steno-Forlag udgivet en kortfattet, men meget levende og friskt fortalt biografi om hendes bemærkelses- og mindeværdige levnedsløb.Ganske kort præsenteret: datter af kong Andreas II af Ungarn og dennes hustru, som 4-årig barnebrud sendt til landgrevens hof i Thüringen for senere at indgå i arrangeret ægteskab med dennes søn. Ægteskabet blev lykkeligt, men kortvarigt (6 år); hendes mand døde af sygdom i Syditalien undervejs på korstog mod Det Hellige Land.
Elisabeth var allerede som barn „anderledes“ i væsen og væremåde; hun kunne bryde af i legen med de andre børn for i stedet at snige sig ind i slotskapellet og bede, og hun ville i sin mentale generøsitet lade et andet barn løbe med førsteprisen i spil eller konkurrence.
Og så var hun hof-etikettens mønster-bryder i forholdet til de fattige. Det var en naturlig forventning i hendes sociale kredse, at man gav de fattige almisser – men her stoppede Elisabeth ikke: Hun drog dem i stedet „fuldstændig til sig; som om de hørte til hos hende og havde været hendes egne søstre og brødre, samlede hun dem uden forskel i selve Wartburg og overtrådte derved de gældende ordensregler“ (s. 14).
Den tids hoffer var – om nogle – intrige-ramte, og Elisabeth af Thüringen gik ikke ram forbi. I sin levetid forsvarede hendes mand hendes sociale profil, men efter hans død søgte man at lægge hende alle slags hindringer i vejen. Det forhindrede hende dog ikke i at bruge hans arv på at bespise de fattige og pleje de syge og de udstødte på hospitaler, hun selv oprettede. – Bogens forfatter går så vidt som til at sige, at hun formodentlig var Tysklands første sygeplejerske ”i moderne betydning“ (s. 53).
I forbindelse med Skt. Elisabeth (i dag Amager) Hospitals 50-års jubilæum udsmykkede Jais Nielsen 1928-35 hospitalet med en række store, smukke fresko-malerier, der fortjenstfuldt er gengivet i bogen.
En fin lille bog, der også bringer bud til os i dagens Danmark om barmhjertighed og næstekærlighed.

Gertrud von Stotzingen:
Den hellige Elisabeth af Thüringen
80 sider • 95 kr.
Steno-Forlag