Bibel Quiz

GT: Hvem befalede sine mænd at slå Herrens præster ihjel, selv om de nægtede?

NT: I hvilket af de fire evangelier kan vi læse om massakren på babyerne i Betlehem?

BQ: Hvem kom med to fisk og fem brød til Jesus?

Svar: Saul (1.Sam. 22,17)
Svar: Mattæus Evangeliet. (Mat. 3, 16)
Svar: En dreng.