Gud inviterer dig tættere på

Rhonda Hughey
Amerikansk prædikant
og forfatter

Hvis vores søgen efter Gud lykkes, så er det ene og alene fordi han selv har sendt os ud i den. Gud ønsker at gøre sig selv kendt for os og møde os. En af den kristne teologis vigtigste læresætninger handler om Guds ”forudgående nåde”, hvilket betyder, at før et menneske kan søge Gud, må Gud først skabe en hunger og tage initiativ til, at nåden muliggør denne søgen. Før et syndigt menneske rigtigt kan lære at forstå Gud, må Herren først indgyde et vist mål af forstand i hjertet.

Vi kan kun søge Gud, fordi han har skabt en længsel efter at kende ham i vores hjerter. Uden Gud kan vi ikke søge Gud. ”Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham” (Joh. 6,44). Gode hensigter er bare ikke nok, for vi kan ikke vække noget i og af os selv. Vi er fuldstændigt afhængige af Gud, selv når det gælder vores tro til at søge ham! Ønsket om at søge Gud begynder derfor med ham, men det er op til os, i hvor stor grad vi finder ham. Den gode nyhed er, at Gud ikke bare har skabt os med evnen til at søge ham, men også instinktet til at gøre det.

Hvorfor er de, som om nogen mennesker har dybere oplevelser af Guds nærvær end andre? Vi kender alle sammen nogen, som er fyldt med åndeligt liv og som synes at have et nært forhold til Gud. Vi kender også andre, som aldrig synes at være i stand til at relatere til Gud på et dybere plan. Hvorfor er det sådan? Gud ønsker at have et nært forhold til os alle. Problemet ligger derfor ikke hos Gud, men i hvordan mennesker relaterer til Gud; det er ikke et spørgsmål om afstand, men om oplevelse.

Den store forskel hos mennesker, som har oplevet Gud, er deres åndelige sult. Mennesker, som hungrer efter Gud, ”trænger sig på” over for ham ligesom kvinden, der blev helbredt, da hun trængte frem gennem skarerne for at gribe fat i Jesu klædedragt. Og som den blinde mand, der råbte på Jesus på trods af, at disciplene forsøgte at få ham til at tie stille. Sådanne mennesker er ikke tilfredse, før de virkelig har oplevet hans berøring.
Det er ikke nok at føle åndelig sult, vi må gøre noget ved den! Mennesker, som møder Jesus på en mærkbar måde, har ikke blot gjort plads for Gud i deres liv. Han er blevet deres liv! Ligesom kvinden, der hældte den vellugtende olie ud over Jesu fødder, er de parate til at give hvad som helst som en tilbedelseshandling.
Fra Rhonda Hugheys bog ”Desperat efter Guds nærvær”.