Jeg ved, hvor jeg er på vej hen

Billy Graham
Amerikansk prædikant
og forfatter

Når man skal opsummere det kristne livs fortrin sammenlignet med en hvilken som helst anden livsførelse, kan man ikke overse den fordel, den kristne har med hensyn til evigheden.
Job spurgte: ”Hvis et menneske dør, skal det så leve igen?” (Job 14,14). Han besvarede selv spørgsmålet, da han sagde: ”Men jeg ved, at min genløser lever, og han vil stå frem på den sidste dag på jorden”. (Job 19,25)
Hvilken forventning! Hvilken fremtid! Hvilket håb! Hvilket liv! Jeg ville ikke bytte med det rigeste og mest indflydelsesrige menneske i verden for at miste dette verdenssyn. Jeg vil hellere være et barn af den himmelske konge, Kristi medarving, medlem af den himmelske familie!
Jeg ved, hvorfra jeg er kommet. Jeg ved, hvorfor jeg er her. Og jeg ved, hvor jeg går hen – og jeg har fred i mit hjerte. Guds fred fylder mit hjerte og overvælder min sjæl.
Stormen rasede. Havets bølger tordnede imod klipperne, lynild skar igennem luften, tordenen rullede, og vinden peb; men den lille fugl sov trygt i klipperevnen med hovedet gemt under sin vinge.
Dette er fred: At være i stand til at slumre trygt i stormen! Det var i Kristus, vi fandt fred midt i vort livs forvirring, rastløshed og rådvildhed. Stormen raser, men i hjertet er der ro. Vi har fundet fred – til sidst!
Fra Billy Grahams bog ”Fred med Gud”