Kritisk alternativ-håndbog

Det er mere end problematisk, når ikke færre end hver femte dansker inden for det sidste år siges at have benyttet sig af u-autoriserede (såkaldt „alternative“) behandlings-metoder.Det er problematisk af flere grunde: Det siger en del om den dalende videnskabelige forståelse i den brede befolkning og om den manglende tillid til de etablerede autoriteter, men det er også et signal om den ikke ringe udenoms-folkekirkelige søgen – ikke alene efter meningen med livet, men også efter „det gode liv“.
Det tilbyder de alternative behandlere så, og det er en endog meget broget palet: akupunktur og anden kinesisk medicin, zoneterapi, kranio-sakral terapi, antroposofisk medicin (frit efter Rudolf Stei-ner) og NLP for blot at nævne nogle.
I denne fremragende bog redegør Torben Kirkegaard stærkt kritisk, men også stærkt sobert for de religiøse aspekter i nogle af de vigtigste alternative behandlingsmetoder på dansk grund – men han kaster også et ikke mindre kritisk blik på behandlere/helbredere i mere kristent regi (Christian Hedegaard, Charles Ndifon, Hans Berntsen).
Bogen redegør også for spørgsmål som forholdet mellem patienten og den alternative behandler samt kristendommens forhold til forskellige sygdoms-modeller.
En bog, man gang på gang vil vende tilbage til. – Hvis forlaget så havde brugt kræfter på at fylde de sidste seks, tomme sider ud med et stikordsregister, ville det være en venlig tilskyndelse til ligefrem at bruge værket som håndbog.
Men måske i andet oplag? Det fortjener bogen i al fald at udkomme i.

Torben Kirkegaard:
Når helse bliver frelse
– om religiøse aspekter ved alternativ behandling
211 sider • 199 kr.
Dialogcentret