Norge slækker på bånd mellem stat og kirke

Det norske Storting har indgået et forlig, som vil give kirken større selvbestemmelse.Alle partier i det norske Storting er med i et nyt forlig, som skal løsne båndene mellem Den Norske Kirke og Den Norske Stat.

Statsråd Trond Giske (nr. 2 fra højre) og repræsentanter for de øvrige partier i Stortinget præsenterede torsdag i sidste uge aftalen om det fremtidige forhold mellem stat og kirke i Norge.

Torsdag den 10. april vil stå som en skelsættende dag for Den Norske Kirke. Her offentliggjorde den norske regering et bredt forlig om kirkens fremtid.
En af målsætningerne med forliget er, at kirken skal have lov til, at kirkelige organer selv skal udnævne biskopper og provster.

Mere demokrati

Regeringen, repræsenteret ved statsråd Trond Giske, fremlagde ved en pressekonference, at forudsætningen for, at kirken selv får lov til at udnævne ledere, er, at der i kirken i løbet af 2011 bliver gennemført en demokratireform. Da det ikke længere vil være et statsråd, der udnævner kirkelederne, vil der ifølge det nye forlig ikke længere stilles krav til, at mindst halvdelen af medlemmerne i regeringen er medlemmer af Den Norske Kirke. Man ønsker dog fortsat, at Den Norske Kirke skal have en særstilling i Grundloven, samt at staten står som arbejdsgiver for de kirkeligt ansatte.

Humanistisk arv

Den største formelle ændring er, at der lægges op til, at Den Norske Grundlov skrives om, så værdigrundlaget fremover er både den kristne og den humanistiske arv.
– Der er grund til at lykønske alle de politiske aktører, som nu har bidraget til en bred og omfattende løsning og har ryddet op i forholdet mellem stat og kirke, siger leder af Det Norske Kirkeråd, Nils-Tore Andersen.
KPK