Nyt ungdomsblad på banen!

Navnet er ”Geist”, som på tysk betyder ”Ånd” og på dansk lyder som ”Gejst”. Ungdomsmagasinet bliver trykt af Indre Missions Tidende for Indre Missions Ungdom.
Bladet er for unge og skal signalere begejstring og gejst for mission, for Jesus og for det kristne ungdomsmiljø. Bladet bliver desuden karakteriseret med et ”payoff”, som er tre kendetegnende ord, nemlig: puls, liv og mission.
Magasinet Geist udkommer til ca. 8000 abonnenter.
Tabita