Frispark for unge

Nicolaj Wibe sammenligner i denne bog livet med at ”blive ved med at gå og lede efter den rigtige bog” på biblioteket.Dette billede kan i en vis forstand også bruges på hans egen lille udgivelse, der som udgangspunkt handler om en lang række vigtige ungdoms-overvejelser: tryghed, bøn, stilhed, selvværd, sex, om at sige undskyld og om at være anderledes, om tillid til åbent og ærligt at kunne komme til Jesus, om flygtninge, internet, abort og mad & motion.
Altså ligesom på biblioteket: mange emner under én hat. I sagens natur kan de her kun behandles ganske kortfattet; nogle af stykkerne er suverænt velskrevne og positivt provokerende, andre igen ligger mere på det jævne. Sprog-lejet er tillempet ungdommens tone, og det samme gælder bogens billedside.
Alt i alt et ganske sympatisk projekt. ”Det kan føles, som om Gud er langt væk. Men vist er han ej”, skriver forfatteren og søger med denne u-officielle overskrift at argumentere for, at den kristne tro også er relevant for de unge og deres liv lige her og nu.

Nicolaj Wibe: 30 spark i den rigtige retning
64 sider • 98 kr. • LogosMedia