Åndelig fornyelse
”The Florida Outpouring” – vækkelsen i Lakeland

Lederen af Norsk Oase, Einar Ekerhovd, fortæller om flere besøg i Florida.Har der nogensinde i vores kristne historie været en vækkelse, som ikke er blevet kritiseret, når den bryder ud? Det sker da også ved vækkelsen i Florida.

Einar Ekerhovd

Det, som sker, stemmer ikke helt med vore egne begrænsede erfaringer. Det ligner heller ikke tidligere tiders vækkelser. Prædikanten Todd Bentley, som er frontfigur i denne vækkelse, er heller ikke en type, vi sådan uden videre ville invitere indenfor til vores møder. Han har en broget baggrund, kriminel fortid og mangler skoling, både når det gælder teologi, og hvordan budskabet skal formidles på en ret måde. Men der sker noget gennem hans tjeneste.

Ind i en anden
virkelighed

Selv var jeg i Florida for at skaffe mig et førstehåndskendskab til denne vækkelse. For hvis det var så radikalt, som det fremgik af udsendelsen via GOD TV, så ville det helt sikkert blive både kommenteret, tiljublet og kritiseret. At komme til Florida var som at komme ind i en anden virkelighed. Pludselig var jeg i en sammenhæng, der gav nye erfaringer af ordene i Efeserne 1, 17-22:
”Nu beder jeg bestandig for jer, og jeg bønfalder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, Faderen, som troner i herlighed, vil give jer Åndens visdom, så I virkelig kan lære Kristus at kende og forstå betydningen af alt det, han har gjort for jer. Jeg beder om, at det må blive helt klart for jer, hvilket håb han har kaldet jer til, og hvor rige vi er blevet, da vi sammen med alle kristne blev indsat som arvinger til Guds herlighed. Ja, jeg beder om, at I må indse, hvor umådelig stor hans magt er til at hjælpe dem, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som opvakte Jesus fra de døde og satte ham på hæderspladsen ved Guds højre side i Himlen, højt hævet over alle konger, statsmænd, regeringer og enhver anden form for øvrighed, der findes, såvel i denne verden som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans fødder og gjort ham, der er øverste autoritet for alle ting, til hoved for kirken, der er hans legeme, og som er fyldt af ham selv, Skaberen og Opretholderen af alle ting i Himlen og på jorden.”

Da Jesus blev ophøjet

Dette er mægtige ord, som jeg på ingen måde har set dybden af og slet ikke erfaret i hele deres fylde. Men det var noget af dette, jeg oplevede i disse dage i Lakeland. Gennem tilbedelsen af Gud vor Far, da Jesus blev ophøjet og Ånden påkaldt, skete undere og tegn. Med en begrænset indsigt og erfaring var der selvsagt ting, jeg reagerede på, i både det, jeg hørte, og måden, det blev formidlet på. Jeg har valgt at være åben for, at dette er Gud, og samtidig møde det, som sker, med et prøvende sind. Selv om jeg ikke forstår alt og får det ind i mit ”system”, kan det alligevel være Gud.

Lade sig rense i hans blod

Mange bliver frelst gennem en klar evangelisk forkyndelse om at tage imod Jesus og lade sig rense for at leve et liv i hellighed.

Noget af det, som formidles fra Lakeland, sætter jeg spørgsmålstegn ved. Men der er to sider, som jeg synes er helt centrale i den totale vurdering af det, der sker. Det gælder det faktum, at mange bliver frelst gennem en klar evangelisk forkyndelse om at tage imod Jesus og lade sig rense i hans blod for så at leve et liv i hellighed. Det andet er den stærke tilbedelse af den treenige Gud, som vi oplever i denne vækkelse; den gør, at Den Hellige Ånd kommer med en salvelse, som fører til en nærmere relation til Jesus, og som også fører til at mange bliver helbredt under salvelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Klare opfordringer
i Bibelen

Jeg mener, at alle ting skal prøves. Det har vi klare opfordringer til i Bibelen. Men der er forskel på at prøve alle ting og så at synes noget om det meste.
Debatten omkring det, som sker i Lakeland, er allerede godt i gang i vore kristne medier. Lad mig udfordre dig, som kommer til at bidrage med indlæg, forklaringer og kritik: Rejs derhen, prøv det, oplev det og dan dig en mening. Når vi skal diskutere det, som sker, på afstand og gennem mediernes fokusering, vil vi måske miste det helt centrale. For det er sensationerne, som springer i øjnene. Englebesøg, visitationer i himmelen, opvækkelse af døde og en forkyndelse, som til tider er aggressiv i formen, kan så let tage fokus bort fra det, der sker. Så er vi ikke i stand til at prøve denne vækkelse, men finder ting, som gør det let for os at tage afstand fra den. Det er ikke fair. Brug i det mindste tid, og følg udsendelserne på GOD TV eller internettet.

Jesus på en central plads

At prøve er utroligt vigtigt, når vi er vidne til det, som sker i Lakeland og derefter ud over verden. Først og fremmest skal det prøves på Guds Ord. Findes det ting i vores Bibel, som kan sammenlignes med det, der sker? Får Jesus en central plads, og bliver han æret gennem det, som sker? Ikke alt det, som er helbredelse, er fra Gud. Der findes mange healere, som har en tilsyneladende vellykket tjeneste, uden at det ærer Jesus. Der findes mange mennesker, som oplever en ny frihed i mødet med både shamaners tjeneste, mantraer og åndelige øvelser knyttet til meditation. Men det er ikke fra Gud.

De åndelige frugter,
som ånden skaber

Og netop her kommer det andet kriterie for efterprøvningen: frugterne. ”Får Sønnen sat dem fri, bliver de virkelig frie!” Ikke bare en tilstand, som bliver bedre over en tid for så senere at blive værre end før. De åndelige frugter, som Ånden skaber, er varige. Selvsagt er der tale om en proces også her, men det er en proces, hvor vi stadig beder Ånden om hans nærvær og kraft til at skabe noget nyt. Selv har jeg bedt for mennesker over en længere periode, hvor vi har mærket en udvikling over tid fra mørke til lys og så ud i fuld frihed.
Vi er mange, som tror, at det som nu sker i Lakeland, er fra Gud. Vi er mange, som mærker en tørst og længsel efter at være med i det, som Gud gør. Og det sker allerede. – i Norge både i Oslo, Volda, Bergen, Kristiansand og flere steder rundt omkring.
Lørdag 24. maj var vi ca. 200 mennesker samlet i Holmen kirke, Oslo. Det var en stærk aften med tilbedelse, forkyndelse og forbøn i Guds nærvær, som gjorde, at han lod os opleve både helbredelser og mennesker, som blev sat i frihed fra indre sår og synder. Vi har forventning og tro til Gud for tiden, som kommer.


Artiklen fortsætter efter annoncen: