Allegori a la ”Pilgrimsvandringen”

Fodfæste på bjergene er skrevet som en allegori, der har lighedspunkter med Bunyans Pilgrimsvandringen.Beretningen handler om kvinden Frygtsom, der lever i Ydmygelsens Dal og er medlem af familien Frygt. Hun er vanfør og grim – men er i Hyrdens tjeneste.
Denne forbindelse med den gode hyrde gør, at hun ikke er helt fortabt, men har en at ty til, når livet bliver alt for svært og ondt.
Som nu da familien vil tvinge hende til at gifte sig med fætteren Kujon!
Den situation kan hun ikke klare selv, og hun gør det eneste, som kan hjælpe hende i nøden: Hun opsøger den store Hyrde, og han forstår hendes dilemma, og hvad mere er, han foreslår hende at forlade dalen og rejse til bjergene!
Frygtsom bliver forbløffet over tilbuddet og er straks bange for, om det er muligt?
Hun ved, hvor dårlig hun er rustet til rejsen, fx halter hun jo …
Men Hyrden siger: “Jeg kan gøre dine fødder som hindens og give dig fodfæste på bjergene.“
Mit første indtryk af bogens indhold var, at den var for naiv og let. Næsten som en roman skrevet til børn, der gerne vil læse eventyr!
Men efterhånden som man læser videre, finder man gode værdier i de fantasifulde og levende beretninger om Frygtsoms oplevelser i sit ensomme liv, hvor problemerne med angst og mindreværdsfølelse kun kan overvindes ved betingelsesløs tillid og tro på Hyrden.
Frygtsom læser og synger ofte vers fra „Højsangen“. Det får hende til at føle tryghed og glæde: Hendes elskede og attråede er Hyrden, som kender alle hendes behov – og som elsker sin skabning, ikke kun på trods af hendes ufuldkom-menhed, men også på grund af hendes totale hjælpesløshed og afmagt.
(Ved en eventuel senere genoptrykning af bogen må der læses korrektur på de anviste skriftsteder, fx Højsangen 7,1.)

Kan lære af Frygtsom

Jeg ser pointen i Fodfæste på bjergene som værende værdien i afhængighedsforholdet hos os små og handicappede mennesker af den levende Gud (Hyrden: Jesus).
Midt i en fortravlet og yderst foretagsom, verdslig verden (også at finde i menighedens liv!) kan vi lære af Frygtsoms fromme og hellige stræben efter at leve i Guds nærhed og af hans store og totalt nødvendige nåde.
Måske vil Gud bruge netop denne bog til at bringe trøst og lindring til nogle af sine børn, der er tvunget til at vandre med sorg og lidelse, måske i mørke og uden at kunne se lys.

Hannah R. Hunard:
Fodfæste på bjergene
167 sider
150 kr.
Lychnos
Publishing