Jesus kommer til Aabenraa

Han vil holde sit indtog som for 2000 år siden i Jerusalem og tage ophold på Brundlund Slot, mens en folkeskare synger og vifter med palmeblade.Den eneste forskel på dengang og nu er, at hele oplevelsen arrangeres af præsterne i Aabenraa Provsti, som også vil lægge krop og stemme til de bibelske personer. Folkemængden er knap 300 børn fra kommunens 3. klasser.
– Formålet er at give børnene en visuel og sanselig bibelfortælling, fortæller provstiet i en pressemeddelelse.
Arrangementet finder sted den 14. juni for alle, der har lyst til at opleve ”Jesus på slottet”. Projektet er en del af Aabenraa Provstis Kirke-Skole samarbejde. Arrangementet følges op af et salmesangsprojekt for 5.-klasserne inden de begynder på konfirmandundervisningen i 7. klasse.
/sl