Nye i Indre Mission

Indre Missions holdt hovedbestyrelsesmøde i Vejle den 6. juni, og det blev besluttet at ansætte nye folk:Lasse Heino Munk, Bornholm, er ansat som volontør på Bornholm pr. 15. juni 2008.
Rune Madsen, Morud, er ansat som fritidsungdomsforkynder pr. 1. august 2008.
Og Mai-Britt Kaag, Holstebro, er ansat som fritidsevangelist pr. 1. juni 2008.
Missionær Jens Peder Dalgaard, Nykøbing Mors, fortsætter, selv om han fra 2. maj er fratrådt som fuldtidsansat missionær for at gå på efterløn.
Han fortsætter opgaven som deltidsansat på 10 pct.
Børnekonsulent Margit Ahlefeldt Simonsen, Ans fratræder pr. 31. juli 2008.
/sl