Nicolai skal forske og undervise i Ny Testamente

Nicolai Techow, Glostrup, er pr. 1. juli ansat på Dansk Bibel-Institut som adjunkt i Ny Testamente (NT) med forsknings- og undervisningspligt.
Nicolai Techow er cand. theol. og ph.d. fra Det Teologiske Fakultet i København og har desuden studeret ved Trinity Evangelical Divinity School i Chicago. Han har stor interesse for lingvistik (sprogvidenskab) og hermeneutik (fortolkningsteori). Nicolai Techow er 38 år og en af præsterne i Københavnerkirken. Han er desuden prædikant i Københavns afdeling af Luthersk Mission.
/sl