Debat

Tove Videbæk blev reelt ekskluderet af Bodil Kornbek, mener Mogens Videbæk.
Hvad skete der?

Det bekymrer, når Hanne Wahl manipulerer med hændelserne omkring Tove Videbæks farvel til Kristendemokraterne (Udf. debat uge 33).
Hvad skete?
Tove Videbæk kontaktes d. 18.06 af Berlingske Tidende, der ønsker hendes kommentar til ønsket om hendes eksklusion på HB-mødet d. 21.06. Oplægget til HB fra Nordjylland nævner udtrykkeligt ”…ekskludere Tove Videbæk.”
KDs pressemeddelelse, med citater af politisk næstformand Mogens Nørgård, hvor han omtaler ”eksklusion af Tove Videbæk”, havde udløst henvendelsen.
Tove Videbæk blev senere d. 18.06. ganske rigtigt indkaldt til HB-mødet d. 21.06., men meldte afbud til mødet grundet familiefest i Nordjylland.
HB-mødet d. 21.06 vedtog resolutionen, der forlangte, at Tove Videbæk erklærede sin ubetingede loyalitet over for partiet inden 14 dage.
Tove Videbæk holdt derfor møde med sit politiske bagland søndag d. 22.06. i Skjern. Der fremlagde hun erklæringen, der forklarede, at hun flere gange havde erklæret sin loyalitet over for partiet og derfor ikke ville bøje sig for et ultimatum. Endvidere skulle hun til Brussels i 14 dage for at lede en EU-betalt ungdomskonference med 60 unge fra 25 lande. Tove Videbæk ville komme hjem efter tidsfristens udløb og ville tage situationen derfra.
Denne erklæring blev fremlagt på TV MidtVest samme aften kl. 22.30. Bodil Kornbek erklærede dernæst i samme udsendelse, at Tove Videbæk ikke var medlem af partiet længere.
Hvem meldte Tove Videbæk ud, Hanne Wahl? Korrekt, Bodil Kornbek – på trods af alle demokratiske regler. Bodil Kornbek gentog denne udmelding til Ritzau.
Da Tove Videbæk kom hjem fra Brussels d. 05.07., skrev hendes kommuneformand til formandsskabet, Bodil Kornbek, Mogens Nørgaard og Tove Buch kl. 00.30: Hvordan er situationen med Tove nu?
Resolutionen fra HB stod stadig på KDs hjemmeside uden kommentarer.
Vedtagelse om forlængelse af fristen var ikke sendt til de relevante parter.
Ingen fra formandsskabet ulejligede sig med at besvare min henvendelse.
Tove Videbæk drog konsekvensen af Bodil Kornbeks udmeldelse d. 22.06 og de manglende reaktioner fra formandsskabet d. 05.07.
15 timer efter at spørgsmålet til hele formandsskabet var sendt ud, sparede Tove Videbæk HB for at ekskludere sig, idet hun ”..stille lukkede døren bag sig”.
Dette skete for ikke at ødelægge mere i partiet, end formandsskabet havde gjort.
Hanne Wahl kender det her fremlagte. Alligevel fortsætter hun med at manipulere.
Det er uværdigt for partiet.
Mogens Videbæk
KDs kommuneformand
Ikast-Brande kommune.

Spørgsmål til Hanne og HB

Vedr. HB-medlem Hanne Wahls indlæg i Udf. uge 33.
Når der skal være valg, kan I så undvære de stemmer, Tove Videbæk fik ved sidste valg?
Da Kristeligt Folkeparti startede, var jeg medlem i Ringkøbing. Når vi havde generalforsamling, kom minister Christian Christensen hjem og fortalte om arbejdet. Man var aldrig i tvivl om, hvad Christian C. stod for, nemlig at Danmark skulle være et kristent land og al tankegang og lovgivning ledet deraf. Derfor skuffer det mig meget at læse det, du skriver Hanne WahI.
Du skriver: ”Vi er enige om, at Danmark er i en alvorlig åndelig situation. Det ansvar vil jeg gerne påtage mig sammen med Kirken. Som HB-medlem og politisk engageret vil jeg gerne være med til at ændre den alvorlige politiske situation, Danmark og verden befinder sig i.”.
Siden sidste valg har Tove Videbæk været den eneste af HB-medlemmerne, der arbejdede ud fra Kristeligt Folkepartis grundtanke. Det passer ikke i jeres program, så derfor – ud med Tove V.! – ikke sandt?
Partiet fik nyt navn: Kristendemokraterne. Jeg tror, I skal slette KRISTEN og kun kalde jer DEMOKRATER, for så ved vi da, at vi ikke skal spilde en stemme på jer.
Mange af os skal til at finde et andet parti at stemme på.
(Forkortet, red.)
Lars Mikkelsen
Hovedgaden 58
6971 Spjald

En åben dør?

Hjemmekirker og husmenigheder er et nyere og ældgammelt fænomen. Det passer blot ikke så godt til dansk folkekirke-tradition, som er uforpligtende. De fleste holder af kirken, som den er, hvor man kan komme og gå, som man vil. Og som ramme om de store begivenheder i vores liv er Folkekirken uundværlig.
De fleste kender deres Fadervor og er ikke langt fra Gud. Men Gud er uvirkelig, så længe han ikke har manifesteret sig for os. Men desværre sker der ikke så meget i Folkekirken af det, som Gud gør andre steder i verden, hvor mennesker tilsyneladende bliver helbredt på stribe.
Nu er Gud jo den samme. Men tilgangen til ham synes forskellig. Hvis ritualer hæmmer tilgangen til Guds virkelighed, hvor helbredelser f.eks. kan ske, må vi tilvejebringe en platform – et frit forum til formålet.
Der er tænkeligt mange medborgere, som gerne ser en åben dør, hvor de kan komme med deres problemer, og hvor kristne med forskellige nådegaver fra Gud kan velsigne langt flere, end det sker. Man må efterlyse en åben dør i Folkekirken for vækkelseskristendom.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.