Det bedste er endnu i vente

Billy Graham
Verdenskendt evangelist

Hvilke nye tyrannier vil forsøge at erobre vores verden, og hvilke nye ideologier vil bedrage mennesker til at tage den forkerte vej i livet? Kun Gud ved det.

Nogle af de tendenser, vi ser i dag, kan sandelig gøre evangelisation vanskeligere. Amerikanske kristne vil stå over for nye udfordringer ved at leve i et samfund, der er stadig mere pluralistisk, ikke bare religiøst, men i livsstil og dets syn på moral.

Omsiggribende, aggressiv verdslighed kan tvinge de kristne til at gå i forsvarsposition eller endda reducere dem til et foragtet mindretal.
Det er sket før. Og tabet af vore børn til narkotika eller sanselighed eller den moralske relativisme, som udbredes af masseunderholdningsindustrien, varsler ikke godt for vores fremtid.

Den teknologiske udvikling betyder, at de forskellige samfund nu influerer på hinanden på måder, vi aldrig kunne have forestillet os for nogle få generationer siden. Verden forandres, og dermed vil evangelisationsmetoderne også ændres. Men budskabet ændres ikke, for det er tidløst, beregnet for hver eneste generation.

Fra bogen ”Her er mit liv – en selvbiografi” af Billy Graham