Dødehavsruller på internettet

ISRAEL – En gruppe israelske videnskabsfolk arbejder ihærdigt på at affotografere de 15.000-20.000 fragmenter, der tilsammen udgør Dødehavsrullerne. Om fem år er de færdige, og så bliver de i alt 900 ruller med teksten til Det Gamle Testamente gjort tilgængelige på internettet. Rullerne er skrevet på aramæisk, græsk og hebraisk. På internettet vil der dog også være oversatte tekster.
Dødehavsrullerne regnes for nogle af de vigtigste arkæologiske tekstfund fra det 20. århundrede.
levi