Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Bange

Kære Orla Lindskov
Fandt denne adresse på internettet og håber, at mit brev når frem. Jeg er alenemor med en søn og er bange for at blive alvorligt syg. Gennem længere tid har jeg haft smerter i min venstre overarm og bekymrer mig nu for, hvad det kan være. Jeg har selv bedt for helbredelse mange gange og tror, Gud hører bøn. Men jeg tror også, at andres bøn er vigtig.
Efter at have læst flere vidnesbyrd i Udfordringen vil jeg gerne bede om at få tilsendt en salvedug.
På forhånd tak!
Venlig hilsen
En bekymret mor

Svar 1:

Den bekymring skal du kaste ud af dit sind

Kære bekymrede mor
Det glæder mig, at vidnesbyrdene i min Brevkasse har givet dig tro til at bede om forbøn i forbindelse med en salvedug.
Salvedugen, som jeg har sendt til dig, kan være det konkrete, som din tro kan støtte sig til. Salvedugen i sig selv er ingenting. Den er ikke magisk på nogen måde. Den er som sådan kun et stykke tøj. Men den gode virkning af salvedugen skyldes den tro og den bøn, der er knyttet til den. Læs i øvrigt om Paulus’ bælter og tørklæder i Apostlenes Gerninger kapitel 19.
Med hensyn til din bekymring for at blive alvorligt syg:
Den bekymring skal du kaste ud af dit sind. Det er nemlig sådan, at det, du bekymrer dig for, baner du faktisk vej for ind i dit liv og ind i dit legeme.
Bekymringer er negativ tro, og den negative tro baner vej for negative ting. Ifølge Bibelen er der kun eet sted at gøre af sine bekymringer: – kast dem på Gud. Dette læser vi om i 1. Peters Brev kap. 5, vers 7: ”- kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”
Det er ikke altid, bekymringerne forsvinder med det samme, når du kaster dem på Gud. Men bliv ved med at kaste dem på ham, hver gang de melder sig. Hvis du udholdende behandler bekymringerne på den måde, neutraliserer du i hvert fald skadevirkningerne af dine bekymringer. Man kan sige, at bekymringer er syge tanker. Lader du dem gro i dig, kan de gøre dig syg både fysisk og psykisk. Det, vi skal søge, og det, vi skal lade gro i os, er sunde tanker. Og hvor får vi dem fra?
Dem finder vi i Guds ord, i Bibelen. Frygter du f.eks. for alvorlig sygdom, så læs og sig tak for de løfter, som Gud har givet til alle og til dig personligt angående sygdomsfrygt. Læs f.eks. det gode løfte mod frygt, som står i Esajas’ Bog, kap. 41, vers 10: – ”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.” Eller et andet løfte, som står i Salmernes bog. Det finder vi i Salme 37, vers 5: – ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind.”
Dette er blot et par af de løfter, som Bibelen giver os for at styrke vores tro og tillid til Gud. Jeg er sikker på, at du selv kan finde flere løfter i Bibelen. Løfter, som kan bære dig i alle situationer af dit liv.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg har arbejdet hårdt

Kære Orla Lindskov
Jeg har fået Udfordringen foræret. Nu sidder jeg og læser din Brevkasse og dine gode svar. Så er det, jeg tænker: – om jeg mon også kunne få forbøn og en salvedug?
Jeg er 80 år. Mit liv har været skrøbeligt med hårdt arbejde, som har givet smerte og nedslidning.
Alt dette har dog også gjort mig meget afhængig af Jesus. Det har lært mig at takke under alle forhold.
For år tilbage bad du for mig på Bibelhøjskolen i Brande. Tak, om du får tid til at bede for mig igen?
Må jeg godt medsende et trøstens ord fra Bibelen, nemlig 1. Peters brev, kapitel 5, vers 6 og 7.
Hjertelig hilsen S.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud forvandler noget dårligt til noget godt

Kære S.
Jo, du kan også få forbøn og en salvedug. Jeg har allerede sendt dig en og bedt for dig.
Tak for det gode, trøstende ord, du sendte med. Det var 1. Peters Brev kapitel 5, vers 6 og 7, og her står: – ”Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”
Når du skriver om hårdt arbejde, som har medført smerte og nedslidning, så er det godt at vide, at Gud formår at genoprette alle skader, der er sket i vores krop. Vi læser jo i Bibelen, at ”alt er muligt for Gud.”
Derfor skal de ældre passe på med ikke at resignere og affinde sig med tingenes tilstand og f.eks. tænke: – ”Jeg er oppe i årene og nedslidt i min krop. Derfor må jeg nok lære at leve med mine smerter. Sådan er vilkårene nok for alle os ældre mennesker.” Sådanne tanker kan de ældre få. Men de tanker er faktisk ikke bibelske, for Bibelen lærer os ikke, at guddommelig helbredelse kun er for de unge. Nej, guddommelig helbredelse er for alle. Men ofte fristes vi til at resignere og blive skuffede, når vi under sygdom og smerte beder om helbredelse og udfrielse, og Gud ikke straks opfylder vores ønske. Men så alligevel oplever vi ofte, at Guds fred, som overgår al forstand, tager bolig hos os og tager brodden af skuffelsen, og af sygdommen og smerten. Endelig ser man ofte, at mennesker, der har oplevet sygdom og smerte på deres egen krop, bliver de ædle redskaber, som Gud kan bruge i sit arbejde her på jorden. Gud kan nemlig forvandle noget dårligt til noget godt.
Orla Lindskov

Min oplevelse:

For højt levertal i blodet

Kære Orla Lindskov
Ved mødet i Cuben i Christiansfeld for et par måneder siden modtog du mig som den sidste i rækken, der ønskede forbøn. Vi kom for at høre, hvad Gud ville sige/ gøre gennem dig. Det var en stor oplevelse at være med til mødet i Christiansfeld. Det var, som om Jesus var der. Og det er han jo også altid.
I første omgang syntes jeg, at mine egne skavanker, dem må jeg leve med, da jeg ikke er helt ny, og der støder jo nogle småting til efterhånden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Skavanker:
1. Jeg har i nogle år været plaget at atrium-flimmer og får medicin for det, og jeg har det rimeligt godt med det.
2. Desuden har jeg det sidste år været plaget af dårlig ryg, og jeg har ikke turdet/ kunnet lave normalt, manuelt arbejde.
3. I et par måneder har jeg periodisk haft stærke smerter i maveregionen, været til læge og været akut indlagt på sygehus, men uden en egentlig diagnose, hvilket har gjort mig bange for mavekræft. Nervøsiteten gjorde nok, at jeg havde lidt ondt i maven hele tiden.
Til sidst ved mødet tænkte jeg på, om Gud også ville tage sig af småtingsafdelingen, og så tog jeg mig sammen og satte mig hen i forbøns-køen.
Da det blev min tur, nævnte jeg mine problemer, og du spurgte, hvad jeg havde det værst med. Jeg sagde maveproblemerne. Du bad for det alt sammen. Men mest for mine tanker om maven.
Så gik jeg til læge og fik bekræftet for højt levertal i blodet. Derefter fik jeg ved ultralyds-scanning konstateret galdesten og blev anbefalet fjernelsen af samme. Jeg aftalte med min egen læge, at vi skulle se tiden an for en operation.
Jeg har ikke siden haft bøvl med maven.
Vi har lige lagt fliser i indkørslen på 40 kvadratmeter. Jeg har lavet det meste af det tunge arbejde selv!!
Tak for det du kom med.
A.S.
Sønderjylland