Professor Per Schultz Jørgensen:
Børn lever i en kunstig verden

Der sker en ”virtualisering” af barndommen på grund af radio, tv og Internet. Voksne bør forsyne dem med moral og etik og et socialt ansvar, sagde psykologiprofessor og tidl. børnerådsformand Per Schultz Jørgensen ved KLF, Kirke & Mediers sprogkonference fredag.– Sprog er ikke kun ord. Sprog er også handling. Vi gør noget ved hinanden, når vi siger noget. Det påvirker vores opfattelse af hinanden og derfor også vores relationer til hinanden.
– Min egentlige bekymring går på, når vi med sproget stempler mennesker. Så objektiverer vi dem. Så sætter vi etiketter på, og mennesket går fra at være subjekt til objekt. Nu kan jeg gøre noget ved det menneske, jeg ikke ville gøre hvis det var et jeg-du-forhold. Nu endte det i et jeg-det-forhold. At stemple et menneske bliver før eller senere til xenofobi, had mod mennesker.
Vold og sex
– Der sker en ”virtualisering” af barndommen. Børn vokser op med radio, tv og Internet. Vi skal forsyne dem en moral og etik og et socialt ansvar de kan handle ud fra.
– Voldsfilm og sexfilm påvirker, det vidste man allerede i fjernsynets barndom. Det er sikkert, at de børn, der har problemer i forvejen, tager mediernes færdige virkelighed til sig i langt højere grad end andre. De får en handlingsanvisning.
– Børn lever en stor del af deres aktive liv i en kunstig verden. Her kan man alt, der er ingen grænser. De får en tro på, at ”jeg er uovervindelig”. Det møder et behov hos alle med lavt selvværd. Men den er grænseoverskridende.
– Psykologiske teorier hævder, at en vigtig del af børns dannelse handler om at opbygge en realistisk selvforståelse. Små børn skal frustreres på et eller andet tidspunkt. Hvis de ikke lærer at forholde sig til den barriere, får de problemer senere. Lader vi dem leve for længe og for meget i en konsekvensløs verden? Giver vi dem en fornemmelse af, at de næsten kan gå på vandet? ”Det var så nemt”, sagde drengen, der netop er dømt for at have sendt en trusselsmail til statsministeren.
– Familier, skoler og daginstitutioner skal være rammer der både sætter normer og relationer, hvor de voksne er synlige forbilleder. Sammen med børnene kan de skabe en fælles norm og værdibaseret virkelighed, sluttede professor Per Schultz Jørgensen.
Læs hele referatet på www.sondagmorgen.dk. Læs
mere om konferencen på www.klf.dk/sprogkonference.