Feldbæk fyldte 70

Tidligere sognepræst i Snedsted i Nordjylland Bent Feldbæk fyldte 70 i fredags den 10. oktober.Bent Feldbæk er kendt som præsten, der kom for præsteretten, fordi han ville døbe børnene TIL i stedet for I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Feldbæk mener, at det lille ord I betegner, at Gud handler i dåben. Det gør mennesker, og derfor bør I’et ændres til TIL.
Præsteretten foregik ved Thisted Ret fra 1996 til 1999 under stor mediebevågenhed. Retssagen sluttede med, at Feldbæk blev afskediget fra det embede i Snedsted sogn, han havde bestridt i 22 år.
Feldbæk er en kendt og værdsat præst i den åndelige fornyelse og tværkirkeligt samarbejde.
sl