Fornyelse i kirken

Ny bog fortæller om den åndelige fornyelsesbevægelse, der begyndte i 70’erne og bl.a. førte til Dansk Oase.I begyndelsen af 70’erne oplevede nogle danske sognepræster en åndelig fornyelse, som gav dem nyt håb og en dybere forståelse af kristendommens karismatiske dimension.Blandt disse præster var Bent Døssing Hansen, som startede den store karismatiske bibelcamping i Aalborg.
En anden var Helge Pahus, som blev sognepræst i den nye Karlslunde Strandkirke, som især tiltrak mange ikke-kirkelige unge fra sognet.
Så var der sognepræst Hakon Bojsen i Silkeborg, som bl.a. blev en af hovedmændene i Youth for Christ.
I Hjarup udviklede et blomstrende menighedsliv sig omkring den utraditionelle sognepræst Niels Peder Nielsen.
På Nørrebro kom der liv i den lukningstruede Betlehemskirken, da Ole Skjærbæk Madsen blev præst her.
I Sønderborg voksede menigheden omkring Sct. Marie kirke, hvor Stig Christensen blev sognepræst og bl.a. holdt helbredelses-møder.
Og der var andre præster, som fx den tidligere tidehvervske Svend Boysen i Give, der ændrede indstilling, da Jesus blev levende for ham.
Ud over de fornyede præster var der mange lægfolk.
I Kolding startede politibetjent Johs. Søndergaard og andre et socialt hjælpearbejde, Quo Vadis, hvor mange narkomaner m.fl. blev hjulpet.
I Asserballe på Als oprettede lærerparret Helga og Kristian Kristensen et retrætecenter, hvor der blev holdt fornyelseskonferencer og møder.

Genopdagelse af
Helligånden

Den karismatiske fornyelse genopdagede Helligåndens betydning og de overnaturlige nådegaver, som er omtalt i Ny Testamente (fx 1. Kor. brev 12). De var næsten forsvundet i den moderne kirke. Nådegaver som profeti, tungetale, helbredelse, kundskab, osv.
I starten var der stor interesse, og der blev bl.a. holdt konferencer i Roskilde Domkirke. Flere biskopper var interesserede, og det samme var mange missionsfolk i de gamle vækkelsesbevægelser, som længtes efter nyt liv.
Medvirkende til dette var bl.a., at den tidligere pinsepræst Hans Kristian Neerskov havde oprettet Dansk Europamission og talte i mange missionshuse. Gennem bl.a. hans bog ”Liv og Kraft ved Helligånden” blev de klar over, at der fandtes en fortiet del af kristendommen.
Også lægen Michael Harry fik indflydelse gennem sin forkyndelse om Helligånden på bl.a. KFUMs Holmsborg-lejr.
Mange andre burde nævnes, men fælles for dem var, at de havde oplevet en fornyelse i deres kristenliv, så de nu prædikede begejstret og personligt, og kristendommen var ikke blot historie og teologi, men Guds oplevede overnaturlige nærvær.

Tragisk afstandtagen

Desværre følte nogle kristne ledere i de gamle vækkelsesbevægelser sig kaldet til at tage afstand fra fornyelsen, som ikke passede med deres teologi. LMs Niels Ove Vigilius argumenterede fx for, at pinsen var en éngangsbegivenhed. Og IMs generalsekretær Poul Langagergaard kom i bl.a. Ekstrabladet med barske angreb på fornyelsen.
Et par skandaler ødelagde også meget. I Aalholm sogn blev fornyelsen til en sekt med en falsk profetinde. I Give havde Svend Boysen rod i regnskaberne. Quo Vadis blev jævnligt svinet til i Ekstrabladet, osv.
Blandt de mange fornyede præster var også Bent Feldbæk, som biskop Hvaas i Aalborg anklagede for nogle detaljer omkring barnedåben og fik fyret ved en provsteret.
Men en del af fornyelsens folk fandt sammen i Dansk Oase, som siden har vokset sig stor, samtidig med, at den karismatiske dimension nok blegnede lidt.

Vigtig viden

Om denne spændende udvikling fortæller hovedpersonerne selv i en ny bog. Til sidst har Oases formand, Keld Dalmann, et kapitel om Århus Valgmenighed m.m.
Det er meget interessant læsning – ikke kun for dem, der selv har været med.
Det er vigtig viden for dem, der nu nyder godt af Sommeroase, valgmenigheder eller synger de nye lovsange, som kom ind med fornyelsen.
Bogen hjælper os til at forstå, hvad vækkelse og fornyelse er, og hvilke åndelige og personlige kampe, der følger med, når man arbejder for åndelig fornyelse i kirken.

Karismatisk fornyelse i Danmark.
Bent Døssing m.fl.
ProRex forlag 2008.
224 sider. 198 kr.