Pressenævnet: Ekstra Bladet gik for vidt

Café Hang Out renset for anklagerPressenævnet har givet Ekstra Bladet en næse for dets artikelserie om Café Hang Out i Fredericia, hvor man bl.a. kaldte Apostolsk Kirke en ”skrupskør sekt”.Det har Café Hang Out klaget over.
Pressenævnet har behandlet sagen og har efterfølgende pålagt Ekstra Bladet at offentliggøre et resume af kendelsen.
Selv om Pressenævnet ikke gav caféen medhold i alle klager, understregede kendelsen, at der ikke var dokumentation for Ekstra Bladets påstande om svindel med integrationsmidler.
I en artikel på sin hjemmeside udtrykker Café Hang Out i Fredericia stor glæde over, at Pressenævnet har vurderet, at der ikke var hold i Ekstra Bladets påstande om, at Integrationsministeriets støtte blev brugt på ulovlig vis.
I Pressenævnets afgørelse lyder det: ”Nævnet finder imidlertid, at artikelserien kan give indtryk af, at integrationsprojektets midler anvendes i strid med Integrationsministeriets bevilling, hvilket der ikke er dokumentation for.”

Uhyrlige påstande

Pressenævnet finder dog, at kirkens egne aktiviteter – herunder uddeling af evangeliet og afholdelse af forbøn – kunne give anledning til tvivl om kirken og caféens adskillelse.
Pressenævnet tillader også, at Ekstra Bladet i en lederartikel brugte et udtryk som ”religiøse svindlere”, idet man mener, at der i lederartikler ”tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og reportager.”
Men på Café Hang Out er lederen peter Tind trods alt glad for afgørelsen:
– Vi er glade for at nævnet heller ikke finder, at der er dokumentation for Ekstra Bladets uhyrlige påstande, og at der udtales en delvis kritik, siger han.
For nylig besluttede Integrationsministeriet da også at fortsætte støtten til Café Hang Out for yderligere et år.
Læs mere på Café Hang Outs hjemmeside findes på www.hangout.dk/nyheder.
Henri.