Tidsskrift skal give teologisk inspiration

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er det nye navn på et populærvidenskabeligt teologisk tidsskrift, som siden 1974 har været udgivet under navnet Ichthys.Navneskiftet signalerer ændringer. Foruden en grafisk opdatering er redaktionen blevet tilført større fagekspertise i form af forskere fra Menighedsfakultetet.
– Vi udgiver dette tidsskrift, fordi vi ønsker, at Menighedsfakultetet skal være et ressourcecenter for den danske kirke, siger fakultetsleder Ingolf H. Pedersen.
– Jeg betragter tidsskriftet som et af landets mest interessante teologiske tidsskrifter, siger sognepræst Henrik Højlund.
sl