Ægtepar på weekend for at pleje samlivet

Foreningen ÆgteskabsDialog arbejder for at hjælpe par til et bedre samliv.Familien i Danmark er under pres. Mor arbejder. Far arbejder. Børnene går i skole og har mange fritidsinteresser, som skal passes. Og vi vil alle gerne være en succes.

Erna og Jens Nielsen, Aalborg, fortæller i artiklen om arbejdet med ÆgteskabsDialog.

Derfor ligger vi ofte vandret for at opfylde egne og andres krav til os.
Arbejdspladsen forventer mere end 100%. Skolen forventer, at du bakker op om dit barns skolegang. Vennerne skal plejes. Vi vil opleve stjernestunder. Vi vil holde spændende ferier sammen. Boligen skal helst leve op til vore drømme. Der skal holdes sammen på familien. Vi vil gerne være online og følge med i alt, hvad der sker.
Midt i alt dette skal vi som ægtepar også have tid til hinanden.
Vi skal have tid til at snakke sammen. Vi skal gøre noget sammen. Vi skal have et seksualliv til at fungere. Vi skal have tid til at lytte til hinanden og fortælle, hvordan vi har det. Vi skal være to, der betyder noget for hinanden, og ikke bare administratorer, der får det hele til at hænge sammen.
Alt for mange ægtepar giver op og går hver til sit. Der har ikke været tid til den nødvendige nærhed. Man har i en travl hverdag levet hvert sit ensomme liv i ægteskabet og opdager, at man langsomt er gledet så langt væk fra hinanden, at man ikke kan finde sammen igen.
I ÆgteskabsDialog mener vi, det er vigtigt at satse på ægteskabet og give ægtepar al mulig støtte til at kunne se og opleve alle de gode muligheder, midt i travlheden og alle udfordringerne.
Livet giver nogle ar på sjælen, som kan være svære at takle og komme videre med. Også selvom man er to.
Vi vil gerne introducere nogle enkle redskaber, som kan hjælpe ægtepar til at arbejde med deres forhold. Og vi håber at kunne sætte en udvikling i gang, så man genopdager hinanden og oplever ny forelskelse og dybere kærlighed. Vi vil også gerne hjælpe ægtepar, som synes, de har et godt ægteskab, til at få et endnu bedre ægteskab.
ÆgteskabsDialog i Danmark har som sin primære ressource en weekend, hvor man mødes fredag aften kl. 19 og arbejder koncentreret til søndag aften.
I løbet af weekenden vil forskellige ægtepar give oplæg om væsentlige temaer, som belyses dels teoretisk og dels med eksempler og erfaringer fra deres egen hverdag.
Imellem oplæggene udfordres man som ægtepar til at arbejde med temaerne gennem opgaver, som giver hjælp til samtale.
Weekenden er ikke en social weekend, hvor der er meget samvær og tid til at lære de øvrige at kende, dette begrænser sig stort set til måltiderne. Tværtimod opfordres parrene til at fordybe sig i hinanden og bruge tiden til at få snakket indbyrdes. Derfor er der heller ikke gruppesamlinger, hvor man deler erfaringer med andre ægtepar.
Nogle af de emner, der arbejdes med, er: Hvordan forstår vi hinandens følelser, f.eks. glæde, skuffelse, savn, vrede, hvordan lærer jeg at forstå mig selv bedre og hvordan lærer vi at lytte til hinanden på en god måde. Hvordan taler vi om vanskelige emner som f.eks. sex og død.
Omdrejningspunktet for alle emnerne er, hvordan vi lærer at kommunikere med hinanden på en god og hensigtsmæssig måde.
Vores arbejde er ikke krisebehandling, kurserne er ikke velegnede for ægtepar i dyb krise. Her henviser vi til anden og mere professionel hjælp.

Findes i hele verden

Ægteskabsdialog opstod i den katolske kirke i Spanien i 1958 og bredte sig siden til bl.a. USA, hvor der blev dannet en luthersk gren, som bredte sig videre over Island til de øvrige nordiske lande, senest Danmark, hvor den første weekend blev holdt i 1995. Siden da er der holdt ca. 20 kurser med 300 deltagende par.
Rigtig mange par har oplevet weekenden som et helt afgørende vendepunkt i deres ægteskab og forholdet til hinanden.
red.