En vej fra hjertet går …

Ikke alene i Danmark, men også i den lidt større verden (fx England, Polen, Estland, Ukraine, Rumænien, Tjekkiet) kender man Kofoeds Skole som en markant socialpolitisk medspiller. Det er således ikke tilfældigt, at denne bog er en revideret udgave af en doktordisputats, som forfatteren i 1997 forsvarede ved Warszawas Universitet, og som i polsk bogform er udkommet i ikke mindre end to oplag.I år fylder institutionen 80 år – og tillykke med det! Meget har ændret sig, siden kordegn Hans Christian Kofoed i 1928 oprettede „Christians Sogns Arbejdsstuer for Arbejdsledige“ i menighedshuset på Christianshavn.
„I Kofoeds tid fyldte det kristne trosgrundlag mere i dagligdagen. Man sluttede dagen med at synge salmen ’Altid frejdig’. Men det var vigtigt for ham at skille mission og forkyndelse fra godt og redeligt arbejde for at hjælpe og bistå mennesker. Hjælpen skulle være uden bagtanker og skjulte motiver. Når man hjælper, så hjælper man“ (s. 63).
Andre problemfelter end arbejdsløshed er kommet til, men dengang som nu har Kofoeds Skole været en indgangsportal for „hjælp til selvhjælp“.
Der arbejdes med hjertet som udgangspunkt – bogens titel henviser til den gamle talemåde: „Den vej ender blindt, som ikke starter i hjertet“.
Det opsøgende gade-arbejde blandt byens skæve eksistenser var allerede dengang en naturlig del af projektet; i dag er dette tiltag kopieret i mange større byer.
I det hele taget mener forfatteren, der siden 1979 har været forstander ved Kofoeds Skole, at hovedinspirationen til store dele af moderne dansk socialpolitik har sit udspring her; således skete der med Lov om aktiv socialpolitik fra 1998 en drejning væk fra passiv forsørgelse og hen-imod at aktivere og stille krav til modtagerne af offentlig forsørgelse.
Bogens disputats-baggrund lader sig ikke skjule, men har man lyst til at vide mere – eller stort set alt vel – om skolens filosofiske, teologiske og historiske baggrund, dens pædagogik og dens målsætninger er man rigtig godt tjent. Bogen henvender sig dog nok primært til social-arbejdere.
Et udførligt stikordsregister muliggør hurtig og bekvem navigeren rundt i den omfangsrige tryksag.

Jens Aage Bjørkøe: Vejen fra hjertet
405 sider
199 kr.
Kofoeds Skole