Vil kirken arbejde med på en grøn udvikling?

Statsminister Anders Fogh Rasmussen stod for den store overraskelse på Venstres landsmøde med sin miljøpolitiske kovending, en miljøpolitisk omvendelse.Siden 2001 har det været sløjt med miljø-, energi- og klimapolitikken. Men nu skal der tages fat. Danmark skal have en grøn profil. En grøn økonomi er svaret på krisen. Energiforbruget skal holdes nede. Fossile brændstoffer skal skiftes ud med vedvarende energi. Der skal investeres i grøn trafik. Vi skal gøre et grønt kvantespring, der bringer Danmark ind i den absolutte verdenselite. Statsministeren vil sætte ambitiøse mål.
Mener han det mon? Vil han leve op til det? Er han parat til at se miljø-, energi- og klimapolitikken ud fra forvalterskabstanken?
Lad os tage ham på ordet og gå positivt ind i den udvikling, han lægger op til. Lad os som borgere, foreninger og kirker være med.
Meget tyder på, at flere og flere kristne og en række kirker er parate til at arbejde med på at praktisere forvalterskabstanken. Det sidste halve år har budt på overskrifter som: ”Jyske kirker skal være grønne”, ”Præsten med den grønne samvittighed”, ”Verdens kirker intensiverer miljøkampen” og ”Grøn kirke til klimakamp”.
Hensynet til miljøet, verdensressourcer og den ligelige fordeling af dem har meget med kirke og kristendom at gøre. Vi er blevet givet skaberværket og har det til låns. Derfor er vi forpligtet til at passe godt på det, forvalte, så der også bliver noget for kommende generationer at forvalte.
Kirkerne og enkeltkristne kan bidrage til en løsning, fordi man er i stand til at engagere mennesker på et mere vedholdende og dybere plan. Samtidig er det troværdigt, at kirken involverer sig; for det at tage vare på vor jord og vore medmennesker handler mest af alt om næstekærlighed.