Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Min sygdom

Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand, 32 år gammel, gift og har 3 børn. Jeg læser på en videregående uddannelse. Jeg har været syg siden 2006. Lægerne er usikre på, hvad min sygdom skyldes. Men den kan muligvis skyldes et misbrug af medicin.
Jeg har selv bedt om at blive helbredt i snart mange år nu. Jeg har også været til forbøn hos Hans Berntsen – dog uden nogen forandring.
Jeg er kristen og opvokset i et kristent hjem. Jeg tror fuldt og fast på, at Gud kan helbrede mig. Men jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal lide så meget og så længe. Min sygdom er ødelæggende for min tilværelse og går også ud over min familie.
Jeg har tidligere kikket på pornografisk materiale på internettet. Men jeg ved ikke, om det kan have noget med min sygdom at gøre.
Det er mit højeste ønske at blive rask igen, og jeg vil være dig dybt taknemmelig, hvis du vil bede for mig og sende en salvedug til min sygdom.
Kærlig hilsen
A.S.

Svar 1:

Ydmygheden får nåde

Kære A.S.
Du taler både om misbrug af medicin og om pornografisk materiale som mulige årsager til din sygdom og som mulige årsager til, at helbredelse udebliver. Men som jeg forstår dit brev, så er disse sager fortid nu.
Når vi synger ”han har kastet alle mine synder bag sin ryg”, så betyder det, at Gud forsyner os med en ren tavle, når vi opgiver egoets krav på, at vi altid gjorde det rigtige over for Gud, over for vores medmennesker og over for os selv. Det betyder, at Gud kaster alle vore synder bag sin ryg, når vi kommer til ham med dem. Altså når vi er ydmyge.
At bringe sine synder til Gud, det er ydmyghed, og Bibelen lover, at den ydmyge får nåde.
Jeg går ud fra, at du har været hos Gud med de to sager, som du frygter har givet sygdom, og som du tror måske forhindrer helbredelse. Hvis du har været hos Gud, så tror jeg ikke, at fortidens fejl er en stopklods for Guds helbredelse. Alle har jo prøvet situationer i deres liv, hvor de ønskede, at de ikke havde gjort det, de gjorde.
”Han har kastet alle mine synder bag sin ryg” – disse ord betyder, at de forkerte forhold fra fortiden er hos Gud, og han har glemt dem. Det eneste, der bliver tilbage, er velsignelse. Helbredelse drejer sig om at være tilstede i nuet, for det er der, Gud gør sine mirakler.
Miraklet i dit liv begynder altså ved et skift i dine tanker. Du holder op med fortsat at tænke på, hvad du skulle have gjort anderledes i fortiden. Vores evne til at være fyldt af Helligånden og til at modtage fra Helligånden, herunder også helbredelse, hænger nemlig sammen med vores vilje til at overgive fortiden til Gud og så glemme den.
Gud bærer ikke nag til os. Vores problem er, at vi ikke tror på det. Han fordømmer os ikke. Men vi mennesker er gode til at fordømme os selv. Når vi gør det, stopper vi strømmen af Guds gode gaver til os. Hvis vi lukker skyld, skam og fordømmelse ind i vores liv, ja, så lukker vi faktisk Gud og Helligåndens kraft ude.
Gud udtrykker igen og igen i Bibelen sin uendelige omsorg for os. Problemet er bare, at vi ikke er enige med ham. Vi elsker ikke os selv, som han elsker os. Derfor blokerer vi for de mirakler, han vil sende til os.
Mange mennesker, også de syge, ønsker et nyt liv og helbredelse. En ny begyndelse, uberørt af fortidens skygger. De ønsker forløsning, forsoning og helbredelse. Det er for øvrigt det, der menes med, at Jesus vasker os rene for vore synder. Han ønsker helt at fjerne alle vores ukærlige og fordømmende tanker om os selv, som fastholder os i fortiden, og som kan forhindre både fysisk og psykisk helbredelse. Derfor vil jeg gerne sige det på denne måde: At blive forløst, frelst af Jesus, rummer også, at vi bliver sat fri af frygt og alle tanker om straf, for disse tanker kommer ikke fra Gud.
Gud står den hovmodige imod. Men han straffer ikke den ydmyge. Den ydmyge får nåde. Mange mennesker, også kristne, straffer og piner sig selv. Miraklet i deres liv begynder altså ved et skift i deres tanker. En frigørelse fra det indre slaveri, der handler om skyld fra fortiden.
At være fyldt af Helligånden har også sammenhæng med vores evne og vilje til at give slip på det dårlige fra fortiden. At give slip på det dårlige fra fortiden kan være svært. Men Helligånden kommer os heldigvis til hjælp i vores magtesløshed. Vi må aldrig glemme, hvorfor Gud sendte os Helligånden, og vi må aldrig glemme, at Gud forsyner os med en ren tavle hvert eneste øjeblik, når vi opgiver egoets krav på, at vi er fejlfri og altid gør det rigtige. Men vores ego vil helst krybe uden om korset.
Gud bærer ikke nag til os. Vores problem er, at vi ikke altid tror på det. Derfor vil jeg sige til dig: – Giv dig selv tilladelse til at starte på en frisk, starte på ny, så at sige blive født igen. Frigjort fra skyld og skam på grund af Jesu Kristi forsoning på Golgatas kors.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Efter forbønnen

Kære Orla Lindskov
Allerførst tak for undervisningen lørdag eftermiddag den 25. oktober i Baptistkirken i Rønne. Det var en god undervisning, som jeg var meget glad for.
Også tak for forbøn lørdag aften. Jeg mærkede umiddelbart bedring. Men det er svært at holde fast i bedringen. Derfor tak om du vil sende mig en salvedug. Vi vil bede for din tjeneste, som er vigtig.
Mange hilsener fra
En Bornholmer

Svar til en Bornholmer:
Mange har haft den samme oplevelse, som du har haft, at det efter forbønnen – ofte i dagene derefter – kan være svært at holde fast i både bedring og helbredelse. Netop derfor opfordrer jeg til, at man kan sende bud efter en salvedug. Det er min måde at fortsætte forbønnen for de syge. Ja, man er endda velkommen til at sende salvedugene tilbage til mig flere gange, så jeg på den måde kan fortsætte forbønnen over længere tid. Jeg tror nemlig fuldt og fast på Bibelens budskab om, at vi skal være udholdende i bønnen. Jeg har oplevet gode resultater med det.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg er meget taknemmelig over at kunne henvende mig til dig for at kunne blive bedt for igen. Jeg har tidligere fået Herrens hjælp ved salvedugen, derfor beder jeg dig nu igen – om du vil salve den påny. Jeg bliver igen og igen mindet om det lille kor: – Det er ikke længer mig der lever, men Kristus lever i mig.
Ja, også et andet kor: – Jeg er en helt ny skabning, frifundet og tilgivet.
I tro og forventning ser jeg hen til dagen, hvor forvandlingen sker.
Kærlig hilsen
E.G.