Bibelinstitut vi uddanne 200 præster

Dansk Bibel-Institut i København vil uddanne 200 præster og missionærer de næste 20 år.Når Dansk Bibel-Institut i København (DBI) søndag den 8. marts holder årsmøde i Hillerød, vil der være fokus på uddannelse af præster til folkekirken og missionærer til opgaver i udlandet. I Hovedstadsområdet har 28 af præsterne haft tilknytning til DBI i deres studietid.
Siden DBI startede for godt 36 år siden, er der kommet omkring 90 præster med tilknytning til DBI ud i de danske præstegårde.
Kirkeministeriet har lige sendt en betænkning på 230 sider ud til høring. Deres analyse vurderer, at hvis ikke der gøres noget ekstraordinært, vil folkekirken om 20 år mangle 500 præster.
– Denne udfordring vil DBI være med til at løse, og satser på at uddanne de 100 af præsterne – samt 100 ekstra teologer, som missionsselskaberne kan sende ud til missionsopgaver i hele verden, fortæller Kurt Dalsgaard fra Dansk Bibel-Institut.