IM-general fratræder

Generalsekretær Jens Olesen fratræder sin stilling i Indre Mission med udgangen af juli måned 2009. Det sker efter knap ti år på posten.
– Vi har en aftale mellem hovedbestyrelsen og generalsekretæren, at vi hvert femte år overvejer, om ansættelsen skal fortsætte. Min anden periode udløber til nytår, forklarer Jens Olesen til Indremission.dk og tilføjer:
– Den gnist, som jeg har haft for jobbet, er på det sidste blevet lidt mindre.
Den 1. august tiltræder Jens Olesen en nyoprettet, administrativ stilling under Fredericia provsti.
– Det er et fantastisk arbejdsliv, jeg siger farvel til efter 24 år som ansat i IM.
Han er dog ked af, at meddelelsen om hans fratrædelse falder sammen med offentliggørelsen af et stort underskud på IM´s regnskab i 2008.